Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juni 2016

Michiel Verbeek bezocht raadsvergadering Groningen

Stad Groningen respecteert de keuze voor zelfstandigheid van Haren, maar Haren is van harte welkom in de nieuwe gemeente Groot Groningen als de provincie herindeling oplegt!

Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van woensdag 22 juni 2016 in de stad Groningen over de herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren. De raad van Groningen was het met elkaar eens dat Haren van harte welkom is als de provincie Groningen herindeling oplegt, maar dat er wel een paar voorwaarden aan zitten. De datum van herindeling mag niet later worden dan 1 januari 2019, er vindt een zogenaamde lichte samenvoeging plaats en als Haren door de provincie gedwongen wordt om aan het herindelingsproces mee te doen, moet Haren wel een constructieve houding aannemen.

Herindeling zou toch van onderop plaatsvinden

De coalitie in de provincie van SP, CDA, D66, Christen Unie en Groen Links hebben een collegeakkoord met als titel: Vol Vertrouwen. Dit college heeft in juni 2015 aangegeven dat ze zouden breken met de aanpak van het vorige college op het gebied van herindeling. Niet meer van bovenaf opgelegd door de provincie, maar van onderop door gemeenten zelf. In het akkoord staat het als volgt:

naamloos
We mogen aannemen dat de provincie zich aan het eigen akkoord houdt, want: Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Ondertitel van het akkoord.

Lichte samenvoeging staat niet in de wet

Voor een eventuele herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren wordt gekozen voor de zogenaamde ‘lichte samenvoeging’. Deze optie staat niet in de wet beschreven, maar is onderdeel van een aanvullend kader uit de brief van minister Ronald Plasterk van 30 juni 2015. In deze variant hoeven niet alle gemeente te worden opgeheven. De grote gemeente blijft bestaan en de andere gemeenten worden ‘ingeritst’. Maar deze variant kan alleen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit zijn de voorwaarden uit dat aanvullend kader:

naamloos 2

 

Als ik deze voorwaarden lees, dan lijkt een lichte samenvoeging lastig, omdat er geen overeenstemming is tussen alle betrokken gemeenten.


D-Day op 28 juni 2016

Dinsdag 28 juni neemt Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen een beslissing over de zienswijze met betrekking tot de herindeling van het gebied Groningen, Haren en Ten Boer. GS kiest voor het respecteren van het besluit in Haren en adviseert aan minister Plasterk om Groningen en Ten Boer samen te voegen en Haren zelfstandig te laten of GS kiest toch voor samenvoeging van Ten Boer en Haren bij Groningen, maar dan wordt het wel heel erg interessant met welke argumentatie.

De colleges van Groningen, Haren en Ten Boer zijn door de provincie uitgenodigd op 28 juni 2016 om 20.00 uur in het Provinciehuis, om uitleg te horen over het besluit van GS. Ik neem aan dat we het besluit eerder op de dag horen!

Haren zelfstandig verder?

Een grote meerderheid van de inwoners van Haren hebben in de afgelopen twee jaar op verschillende manieren blijk gegeven van de wens om zelfstandig te willen blijven. De gemeente Haren heeft in Beterr Haren aangetoond de zelfstandigheid aan te kunnen. En het college van Haren (officieel vanaf 27 juni) heeft in de nieuwe samenstelling (D66, Gezond Verstand Haren en het CDA) een heldere uitwerking gemaakt voor de verbetering van de financiële situatie van de gemeente. Het kernpunt van de kritiek van Deloitte wordt aangepakt. De gemeente Haren moet de flexibiliteit van de financiële huishouding verbeteren. Dat kan door de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente te versterken. De nieuwe coalitie doet dat met een pakket van bezuinigingen, lastenverzwaring, organisatieveranderingen en de afspraak om incidentele meevallers toe te voegen aan de algemene reserve tot die op het gewenste doel is.

Het wordt spannend

De inwoners van Haren hebben gesproken, de meerderheid van het gemeentebestuur heeft gekozen en staat klaar om aan de slag te gaan met de uitwerking van Beterr Haren en een groep Harenaars bereidt een stichting voor om maatschappelijk nuttige zaken, financieel te ondersteunen. En mooie vorm van burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie. De zelfstandigheid van Haren kan, maar of het Haren gegund wordt, horen we op 28 juni 2016.

 

Michiel Verbeek, 23 juni 2016