Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juli 2016

Persbericht D66

Persbericht D66

De fractie van D66 is zeer teleurgesteld en verontwaardigd over het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen de arhiprocedure voort te zetten. Het vertrouwen in GS heeft een flinke deuk opgelopen.
Haren was toegezegd een faire kans te krijgen de keuze voor zelfstandigheid te onderbouwen. Het verplichte open overleg was bedoeld om geen tijd te verliezen voor het geval die onderbouwing niet zou lukken. Die onderbouwing is gelukt en meer dan dat: de gemeenteraad van Haren presenteerde er een ombuigingsoperatie bij die klinkt als een klok en waar de raad achter kan staan.
Zonder inhoudelijke argumenten wordt nu de afspraak geschonden. Zonder feitelijke onderbouwing menen GS dat Haren niet zelfstandig kan blijven. Het is duidelijk: GS kiezen voor de belangen van de stad en van Ten Boer, die er beide baat bij hebben de vijfde stad van Nederland te worden. De zelfstandigheid van Haren wordt opgeofferd aan de belangen en idealen van Groningen en in het kielzog daarvan van de Provincie.
Ook al denkt een ruime meerderheid van de Harense inwoners en hun wettelijke vertegenwoordigers in de gemeenteraad er anders over: GS zijn van mening dat onderdeel uitmaken van zo’n grote stad beter is voor de inwoners van Haren. Op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt waarom dit voor de inwoners van Haren beter zou zijn. Ook wordt niet vermeld dat de inwoners van Haren financieel zelfs nog een stuk slechter af zijn dan na de realisatie van de ombuigingen die een zelfstandig Haren zou doorvoeren.
Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak telt helemaal niet meer voor GS! Welke macht zet hier de democratie buiten spel?  ‘Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen’ is het credo van het provinciaal coalitieakkoord. En zo is het maar net!
De fractie van D66 zal zich verzetten tegen de slecht onderbouwde machtsingreep van GS. D66 is er van overtuigd dat Haren zelfstandig kan blijven en de fractie zal alles in het werk stellen om ook de uiteindelijke beslissers daarvan te overtuigen.

Zie ook: Motie bezwaar aantekenen tegen besluit Provincie Groningen 30062016