Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juli 2016

Marjan Bachman in het Harener Weekblad: fusie is voor Haren niet nodig

Fusie? Waarom!?

Marjan Bachman, fractievoorzitter van D66, heeft zich erg verbaasd en is verontwaardigd over het besluit van de Provincie om Haren tot fusie te dwingen. Ze mist een deugdelijke argumentatie en vindt dat het tegen eerdere toezeggingen in gaat. Aan Helga Kouwenhoven van het Harener Weekblad geeft zij uitleg.

Haren kreeg tot 1 juni de tijd een verbeterplan te schrijven als reactie op de knelpunten die in het B&A onderzoek naar voren zijn gekomen. Ondanks dit verbeterplan, “Beterr Haren”, besloot de Provincie dat Haren niet in staat zou zijn een zelfstandige gemeente te blijven. “Ik vind het heel bijzonder dat noch het College, noch de Raad ooit een inhoudelijke reactie heeft gekregen op onze plannen”, zegt mevrouw Bachman.

Tijdens de Raadsvergadering van 30 juni, waar Patrick Brouns de beslissing van de Provincie kwam toelichten, heeft ze daar twee keer om gevraagd maar kreeg geen antwoord. Bachman: “Ook al heb je een verschil van mening, je hoort fatsoenlijk de zaken met elkaar inhoudelijk te bekijken en dat is achterwege gebleven”.

In het Harener Weekblad van 13 juli legt Patrick Brouns, gedeputeerde van de Provincie uit dat “Beterr Haren” te weinig concrete oplossingen biedt en niet helder is over de financiële consequenties. Volgens Bachman zijn er voldoende concrete plannen met daarbij nog een goed doortimmerd ombuigingsplan. Deelplan twee geeft een uitgebreid antwoord op de financiële analyse van adviesbureau Deloitte. Bachman: “Het hele verbeterplan wordt gewoon onbeargumenteerd van tafel gegooid!”

Er wordt in Haren relatief veel uitgegeven aan cultuur, sport en maatschappelijke ondersteuning. Daar kan volgens Bachman op bezuinigd worden. Ook kan de OZB worden verhoogd (tot onder het niveau van Groningen) waardoor er extra inkomsten komen. Ze is ervan overtuigd dat er geen rigoureuze maatregelen hoeven te worden genomen, zoals het sluiten van het zwembad of de bibliotheek. Ook tegenover het bouwen in de buitengebieden om extra inkomsten te genereren staat Haren zeer terughoudend, zowel in het bouwprogramma als in de regionale afspraken is daar heel weinig ruimte voor.

Volgens de fractievoorzitter klopt het niet dat er onvoldoende middelen zijn om de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie te verbeteren. In de begroting is daar geld voor gereserveerd. Zoals benoemd in “Beterr Haren” komen er ook themagroepen van burgers die meedenken over ontwikkelingen die er plaats moeten gaan vinden. Bachman: “Er zit veel oud zeer wat betreft sommige besluiten in het verleden en daarom gaan we onze uiterste best doen om in samenspraak met de bewoners dingen van de grond te krijgen”. Er zit veel burgerkracht en expertise in Haren.

De uitspraak van Brouns over de wispelturigheid van de gemeente herkent Bachman niet. Volgens haar is er besloten een fusie met Tynaarlo te onderzoeken in een tijd dat het provinciale bestuur aangaf dat er geen zelfstandige gemeenten over mochten blijven. Ook was er onzekerheid over de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Maar Haren heeft volgens Bachman inmiddels bewezen dat uitstekend te kunnen, juist door de overzichtelijke schaalgrootte.

Dat de provincie de wettelijke bevoegdheid heeft in te grijpen klopt misschien maar dan zou er wel sprake moeten zijn van urgente problemen. Bachman: “De provincie toetst twee keer per jaar alle gemeentelijke financiën en tot nu toe heeft Haren altijd het stempel goed gehad. Nu zouden we opeens bijna failliet zijn. Kennelijk zijn er dus andere criteria. Dat kan natuurlijk niet in een democratische verhouding van overheden tot elkaar. Dan moet je weten waar je op getoetst wordt”.