Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 november 2016

D66 afdeling Haren dient zienswijze in

De afdeling Haren van D66 heeft bij Gedeputeerde Staten van Groningen een zienswijze ingediend op het herindelingsontwerp.

De zienswijze van de afdeling Haren van D66 is:
De gemeente Haren dient uit het herindelingsontwerp Groningen-Haren-Ten Boer verwijderd te worden, want:
1. Dit herindelingsontwerp is – geheel in strijd met het Provinciaal collegeakkoord, beloftes en toezeggingen – tot stand gekomen door een topdown-benadering van de Provincie, waarbij de lokale democratie volledig is genegeerd en overruled;
2. Dit herindelingsontwerp voldoet niet aan de criteria van de wet arhi: bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid, interne samenhang, dorps- en kernenbeleid; draagvlak;
3. Dit herindelingsontwerp voldoet niet aan de criteria die gelden voor een lichte samenvoeging: overeenstemming tussen de gemeenten en afspraken over de rechtspositie van het personeel;
4. Dit herindelingsontwerp voldoet niet aan de aanvullende provinciale criteria;
5. Dit herindelingsontwerp geeft inhoudelijk een sterk vertekend en onevenwichtig beeld van de drie gemeenten; de focus ligt op een selectie van negatieve punten over de gemeente Haren; er is geen vergelijkbaar onderzoek gedaan in de gemeenten Groningen en Ten Boer;
6. Dit herindelingsontwerp toont op geen enkele wijze de meerwaarde van herindeling voor de inwoners van Haren;
7. Uitvoering van dit herindelingsontwerp betekent voor Haren verlies van zeggenschap over de eigen leefomgeving, risico’s voor het voortbestaan van veel voorzieningen, langere lijnen tussen inwoners en gemeente, een vermindering van burgerkracht en een forse verzwaring van woonlasten.
8. De gemeenteraad van Haren heeft een uitstekend verbeterplan vastgesteld: ‘Beterr Haren’ en daarbij een deugdelijk financieel uitvoeringsplan. Daarin heeft de afdeling Haren van D66 alle vertrouwen. Bovenal heeft de afdeling Haren van D66 alle vertrouwen in het huidige slagvaardige en daadkrachtige gemeentebestuur.
9. Door een herindeling neemt de kwaliteit van de democratie af.

Alle punten worden vervolgens gemotiveerd.

De conclusie van de zienswijze luidt als volgt:

Conclusie:
Haren wil zelfstandig blijven. De bevolking heeft zich hier in 2014 in ruime meerderheid VOOR uitgesproken; de gemeenteraad heeft het drie achtereenvolgende malen besloten. De Provincie heeft dit te respecteren. Haren kan zelfstandig blijven: de gemeenteraad heeft zich verbonden aan de verbeterplannen. Die verbeterplannen zijn een afdoende oplossing voor de problemen die uit onderzoek duidelijk werden.
Dus: Haren moet uit het herindelingsontwerp verwijderd worden.

De lokale democratie mag niet buitenspel gezet worden door regentesk machtsdenken. Wat hier gebeurt is volstrekt in strijd met de grondbeginselen van D66: Wij kiezen altijd voor de democratische radicaliteit en staan kritisch tegenover regentesk optreden van bestuurders, bazen of (religieuze) leiders.(uit: ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’, mr. Hans van Mierlostichting, 2009)

De volledige zienswijze leest u hier: afdeling_haren_d66_zienswijze