Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 november 2016

Solide begroting en geen sprake van kaalslag

De fractie van D66 heeft met waardering en trots de begroting 2017 goedgekeurd. Het is een solide begroting, waarin op evenwichtige wijze de ombuigingsopdracht is doorgevoerd die de gemeenteraad het college in juni meegaf. De meerjarenbegroting sluit met een flink overschot, waarmee de reserves worden aangevuld en de begroting voldoet aan alle criteria waarop de Provincie toetst.
Nadat de coalitiepartijen met een amendement de subsidie voor het zwembad hadden veiliggesteld, kan gesteld worden dat geen enkele voorziening wordt ´geschrapt´ en dat de financiele offers die van de inwoners gevraagd worden – gemiddeld gaat een Harens huishouden 40 euro meer betalen – alleszins acceptabel zijn, zeker in vergelijking met wat onze inwoners boven het hoofd hangt aan gemeentelijke lasten na een herindeling. Zie daarvoor elders op deze site.
Met deze begroting zal in enkele jaren de financiele huishouding van Haren volledig op orde zijn. En dat is nodig, want zoals Deloitte concludeerde: voorgaande colleges hebben op te grote voet geleefd, teveel schulden gemaakt en de reserves uitgeput.
Het is dan ook opmerkelijk dat uitgerekend de fracties die verantwoordelijk zijn voor dat beleid en voor de schuldenlast van Haren: VVD, PvdA, GL en CU, woorden tekort kwamen om het college te verwijten dat er geld opgepot wordt en dat er kaalslag plaatsvindt in Haren. Op geen enkele wijze kan die kaalslag worden aangetoond.
Wat D66 betreft: complimenten voor college en organisatie die zorgden voor deze uitstekende begroting.

De bijdrage van D66 in het begrotingsdebat kunt u hier lezen:  09-11-2016-bijdrage-d66-begroting-2017-1