Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 januari 2017

Statenleden, laat u niet misleiden!

Vandaag vergadert de Commissie Bestuur en Financien van Provinciale Staten over het herindelingsadvies Groningen-Haren-Ten Boer. De fractie van D66 stuurde een brief naar de Statenleden, die u hier in z’n geheel kunt lezen:

Brief aan Statenleden januari 2017 betreffende herindeling GHTB

De inleiding van de brief:

Geachte Statenleden,

Van u wordt verwacht dat u het college van Gedeputeerde Staten kritisch volgt en controleert. Het is voor inwoners en bestuurders van Haren niet te begrijpen dat u akkoord kunt gaan met een herindelingsadvies waarmee de democratische meerderheden van de gemeenteraad en de bevolking van Haren worden genegeerd en buitenspel gezet.
Haren is heel goed in staat om de toekomst zelfstandig vorm te geven. Er is geen enkele legitieme of inhoudelijke reden om Haren bij de stad te voegen.
Het herindelingsadvies voldoet niet aan de criteria van de Wet arhi en helemaal niet aan de criteria die de minister stelt in het beleidskader van 30-06-2015.
Met misleidende informatie wordt in het herindelingsadvies een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Dit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld in strijd met artikel 2.4, 3:2 e, 3.46 van de Algemene wet bestuursrecht.
De rechter sprak op 2 december 2016 uit dat het oordeel over het herindelingsontwerp/advies aan de politiek is. Wij vragen u met klem het herindelingsadvies en de zienswijzen van de gemeente Haren en van de inwoners van Haren zelf onbevooroordeeld en onbevangen te toetsen aan de feiten, wet en aan het beleidskader gemeentelijke herindeling, aan het collegeprogramma en de brief van 01-09-2015 van het college van GS Groningen, aan de Algemene wet bestuursrecht en aan de gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren (2011).
Het heeft ons zeer verbaasd dat het college van GS in de reactienota zienswijzen aangeeft dat er zorgvuldig en overeenkomstig het fair playbeginsel is gehandeld. Het kan u toch niet ontgaan zijn dat de meerderheid van de gemeenteraad en van de inwoners hier heel anders over denken en dat er zelfs een rechtszaak is aangespannen tegen de Provincie wegens onrechtmatig handelen? En evenmin dat velen in Haren woedend zijn en het vertrouwen in de Provincie totaal verloren hebben.