Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 februari 2017

D66 Haren: vol overtuiging en met vertrouwen op naar Den Haag

De fractie van D66 Haren heeft de besluitvorming in Provinciale Staten over de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer op de voet gevolgd. D66 had meer verwachtingen van het dualisme en van het controlerend vermogen van Statenfracties die gelieerd zijn aan de coalitie met een coalitieprogramma dat ‘In vertrouwen’ heet en dat belooft dat gemeenten over hun eigen toekomst gaan. Helaas kan worden geconstateerd dat die coalitie het tegendeel doet en dat daarbij democratische meerderheden worden genegeerd en het bevoegd gezag van Haren buitenspel gezet.

De besluiten over de toekomst van Haren worden gelukkig niet door PS Groningen genomen, maar in Den Haag. Minister Plasterk heeft inmiddels laten weten dat een eventueel wetsontwerp pas ruim na de verkiezingen aan de nieuwe Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

De fractie van D66 zal zich vanaf nu volop inzetten om ministers en Kamerleden te wijzen op de vele steken die GS en PS in het provinciale breiwerk hebben laten vallen. Maar ook en vooral zal de fractie van D66 zich inspannen om ‘Den Haag’ op grond van inhoudelijke feiten ervan te overtuigen dat een zelfstandig Haren een uitstekend toekomstsperspectief heeft. Vanuit die overtuiging gaat D66 Haren vol vertrouwen naar de hofstad. De eerste stappen zijn al gezet.