Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 februari 2017

Maken Groningen en Ten Boer nu al de dienst uit in Haren?

Gisteren werd bekend dat de gemeenten Groningen en Ten Boer bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad (15 stemmen vóór en 2 tegen) om daadwerkelijk te beginnen met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. Dat besluit kent een jarenlang voortraject, is zorgvuldig genomen en broodnodig, gezien de staat van de accommodatie nu.
Maar volgens Groningen en Ten Boer kan het allemaal wachten tot de nieuwe gemeente gaat beslissen waar de nieuwe kazerne moet komen en wat er nodig is voor een ‘wijkpost’… Beide gemeenten kunnen niet wachten op besluitvorming in Den Haag en willen kennelijk nu vast de dienst uitmaken in Haren. Het besluit zou onvoldoende onderbouwd zijn… misschien hadden de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer het dossier eerst eens moeten bestuderen!
De fractie van D66 verstuurde het volgende persbericht:

Maken Groningen en Ten Boer nu al de dienst uit in Haren?

Groningen en Ten Boer hebben bezwaar tegen de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. In beide gevallen is er sprake van dringende noodzaak. Onze vrijwillige brandweermensen moeten zich al jaren behelpen met verouderde huisvesting en – door wachten op de besluitvorming over de brandweerkazerne – ook de gemeentewerf kampt met achterstallig onderhoud.
Beide projecten zijn na jarenlange discussie eindelijk tot besluitvorming gekomen. In  januari 2017 besloot de gemeenteraad met 15 stemmen voor en 2 tegen met de ontvlechting van brandweer en gemeentewerf te starten. Tegen dit besluit maken nu de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer bezwaren!
Hoewel er nog slechts een herindelingsadvies ligt van de Provincie, gaan Groningen en Ten Boer er al vanuit dat Haren bij de stad gevoegd wordt en om die reden willen zij dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente zelf gaat bekijken waar de nieuwe kazerne gebouwd moet worden en welk dienstverleningsniveau de ‘wijkpost’ moet krijgen die kennelijk onze gemeentewerf gaat vervangen.

Met deze handelswijze schuiven Groningen en Ten Boer een zorgvuldige democratische besluitvorming in een nog altijd zelfstandig Haren terzijde, brengen zij brandweermensen en medewerkers van de gemeentewerf opnieuw in onzekerheid en onthouden hen langer dan nodig is een kwalitatief goede accommodatie.

Curieus is de rol van de voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Den Oudsten, die vanonder die pet een overeenkomst sloot met Haren over de bouw van de nieuwe brandweerkazerne en vervolgens die overeenkomst ter discussie stelt met de pet op van voorzitter van het gemeentebestuur van Groningen.

De fractie van D66 moet helaas constateren dat de beoogde herindeling op voorhand al leidt tot verlies van autonomie, negeren van raad en inwoners van Haren en tot afbraak van de voorzieningen in Haren. Groningen en Ten Boer lijken nu al de dienst uit te maken in Haren en het resultaat is verre van bemoedigend.