Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 maart 2017

Tunnel, upgrade station en stationsplein worden gerealiseerd

persbericht gemeente Haren

Gemeente Haren en ProRail tekenen overeenkomst

Groen licht voor realisatie tunnel, station en herinrichting stationsplein

Op 24 maart 2017 tekenden wethouder Mariska Sloot namens de gemeente Haren en regiodirecteur Jan Mulder namens ProRail de overeenkomst die de realisatie van de onderdoorgang tussen het Stationsplein en de Walstroweg, een nieuw station en de herinrichting van het stationsplein mogelijk maakt. De ondertekening van de overeenkomst markeert het einde van onderhandelingen tussen de gemeente Haren en ProRail en geeft groen licht voor de realisatie van dit lang verwachte project. Een eerste stap in de realisatie is het aanbesteden van het project. Vervolgens is de verwachting dat begin 2018 gestart kan worden met de werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel. 

Visitekaartje voor Haren

Wethouder Mariska Sloot is blij dat er nu goed nieuws te melden is: “bij de start van het project in februari 2014 hadden wij de verwachting dat het project in 2017 afgerond zou zijn. Gaandeweg de voorbereidingen bleek dat deze ambitieuze planning te krap was en bijgesteld moest worden. Dat was een goede zaak om zo de kwaliteit van het project te borgen, maar wij wisten ook dat de inwoners van Oosterhaar echt zaten te wachten op de tunnel. Wij hebben hun geduld op de proef gesteld. Daarom ben ik blij dat er nu groen licht is en dat wij vol vertrouwen kunnen kijken naar de toekomst, met een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers tussen het Stationsplein en de Walstroweg en een veilig en gemoderniseerd station. Een visitekaartje voor Haren.”

Station Haren verbindt

Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en ProRail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening. Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein (reeds gerealiseerd), de pleinen en het openbaar gebied.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.stationharenverbindt.nl