Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 maart 2017

Gemeenteraad wil recreatieve functie terug op Onnenstaete

Vorige week voerde burgemeester Pieter van Veen een gesprek met omwonenden van recreatiepark Onnenstaete en met het bestuur van Dorpsbelangen Onnen. In juli vertrekt het COA uit Onnen. Uit het gesprek werd duidelijk dat de eigenaar van Onnenstaete er graag Oosteuropese werknemers wil huisvesten die gaan werken aan de uitbreiding van Google.
De ervaring elders leert dat er al snel geen recreanten meer komen als er arbeidsmigranten gehuisvest worden. Dat zou betekenen dat Onnenstaete na het vertrek van het AZC een heel andere bestemming krijgt dan het heeft. En dat wil de gemeenteraad niet. Niet dat er iets tegen buitenlandse werknemers is; zij moeten ook wonen. Maar dat is iets anders dan recreeren op een vakantieparkje. We mogen onze ogen niet sluiten voor neveneffecten; de ervaringen zijn uit andere gemeenten bekend. De gemeenteraad wil dat Onnenstaete weer de recreatieve functie krijgt, die het had voordat het COA het in gebruik nam.
De fracties can D66, GVH, CDA, PvdA en CU dienden daarom een motie in waarin werd uitgesproken geen arbeidsmigranten te willen op Onnenstaete en waarin het college wordt verzocht alle nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat dat ook niet gebeurt.

De tekst van de motie: Motie Onnenstaete maart 2017 def