Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juni 2017

Gemeenteraad wil betrokken blijven bij afwegingen verkoop De Rieshoek

De gemeenteraad wil actief berokken blijven bij de afwegingen die leiden tot verkoop van De Rieshoek. Dat werd maandagavond duidelijk toen een meerderheid van de raad een amendement indiende, waarbij het gebouw in het kader van de gemeentelijke vlootschouw de B- status krijgt, wat zoveel wil zeggen als: de raad kan besluiten dit gebouw te verkopen. In principe staat de gemeenteraad positief tegenover verkoop, maar de raadsleden willen vanuit hun rol als volksvertegenwoordiger betrokken worden bij de afwegingen – die in dit geval divers en van verschillende aard zijn – die daarbij gemaakt worden.

Bijdrage D66 raad 29-05 de Rieshoek

Er is een langdurige discussie geweest in de commissievergadering van 15 mei. We willen vermijden dat we de discussie in deze raadsvergadering nog eens dunnetjes gaan overdoen. Eén ding is duidelijk geworden vanuit de commissievergadering: de raad hecht zeer aan een brede en zorgvuldige afweging bij de verkoop van het pand de Rieshoek.

Inmiddels heeft het college kaders voor verkoop opgesteld en bekend gemaakt aan de projectgroep in Noordlaren en de raad. Dat is in lijn met de door het college overgenomen motie van april. De projectgroep in Noordlaren zal aan de hand van de door het college gestelde kaders kunnen werken aan een bod op het pand. De projectgroep gaat nu verder en we zijn blij met de melding van de wethouder dat er over en weer contact gehouden zal worden. Er zullen immers vast nog wel vragen opduiken waarvoor de projectgroep input vanuit de gemeente nodig heeft.

De fractie van D66 volgt het college in de wens het pand te verkopen. Immers een leeg gekomen schoolgebouw komt in principe in aanmerking voor verkoop, zo is de beleidslijn.

Het college stelt nu voor het pand van de Rieshoek over te hervelen van de A-status naar de C-status in het kader van de ‘Vlootschouw gemeentelijk vastgoed’. De fractie van D66 heeft in de commissie al onderbouwd aangegeven de voorkeur te geven aan de B-status. We geven de voorkeur aan die B-status omdat we graag actief betrokken blijven bij de uiteindelijk afweging bij de verkoop van dit pand met huidige bestemming. Immers meerdere factoren van heel diverse aard spelen mee in de beschouwing van de uiteindelijke verkoop van de Rieshoek.

We hebben dan ook een amendement voorbereid die  we samen met VVD, PvdA en CU willen indienen. Het amendement voorziet in het wijzigen van de status naar de B categorie.Bijdrage raad 29-05 de Rieshoek
Er is een langdurige discussie geweest in de commissievergadering van 15 mei. We willen vermijden dat we de discussie in deze raadsvergadering nog eens dunnetjes gaan overdoen. Eén ding is duidelijk geworden vanuit de commissievergadering: de raad hecht zeer aan een brede en zorgvuldige afweging bij de verkoop van het pand de Rieshoek.
Inmiddels heeft het college kaders voor verkoop opgesteld en bekend gemaakt aan de projectgroep in Noordlaren en de raad. Dat is in lijn met de door het college overgenomen motie van april. De projectgroep in Noordlaren zal aan de hand van de door het college gestelde kaders kunnen werken aan een bod op het pand. De projectgroep gaat nu verder en we zijn blij met de melding van de wethouder dat er over en weer contact gehouden zal worden. Er zullen immers vast nog wel vragen opduiken waarvoor de projectgroep input vanuit de gemeente nodig heeft.
De fractie van D66 volgt het college in de wens het pand te verkopen. Immers een leeg gekomen schoolgebouw komt in principe in aanmerking voor verkoop, zo is de beleidslijn.
Het college stelt nu voor het pand van de Rieshoek over te hervelen van de A-status naar de C-status in het kader van de ‘Vlootschouw gemeentelijk vastgoed’. De fractie van D66 heeft in de commissie al onderbouwd aangegeven de voorkeur te geven aan de B-status. We geven de voorkeur aan die B-status omdat we graag actief betrokken blijven bij de uiteindelijk afweging bij de verkoop van dit pand met huidige bestemming. Immers meerdere factoren van heel diverse aard spelen mee in de beschouwing van de uiteindelijke verkoop van de Rieshoek.
We hebben dan ook een amendement voorbereid die we samen met VVD, PvdA en CU willen indienen. Het amendement voorziet in het wijzigen van de status naar de B categorie.

amendement Rieshoek

Foto: Harener Weekblad