Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 september 2017

Gemeenteraad wil helder afwegingskader in nieuw luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde gaat een nieuw luchthavenbesluit aanvragen. In het kader daarvan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Daar kunnen zienswijzen over worden ingediend.
De gemeenteraad van Haren heeft met een bijna raadsbreed gesteunde motie het college verzocht een zienswijze in te dienen, waarin aandacht wordt gevraagd voor een helder afwegingskader waarmee economische belangen kunnen worden afgewogen tegen de belangen van omwonenden van het vliegveld die overlast ondervinden van de activiteiten van GAE. Daarmee komt de gemeente op voor de belangen van haar inwoners. Alleen de fractie van de VVD zag daar het belang niet van in; de beide raadsleden stemden tegen de motie. De motie werd ingediend door D66, PvdA, CDA, GVH en GL.

De motie kunt u hier inzien: Motie vreemd 25092017 NRD GAE

Uit de toelichting en de bijdrage in de gemeenteraad:
De gemeente Haren heeft altijd een kritische houding gehad jegens GAE. Prima om de luchthaven te gebruiken voor zaken van regionaal, zakelijk en maatschappelijk belang. Prima om er de traumahelikopter te stationeren. Prima om vakantievluchten mogelijk te maken. Maar de economische belangen dienen altijd goed afgewogen te worden tegen de hinder die met name de inwoners van Glimmen en Onnen ondervinden en de belasting voor het milieu en de natuur.
Omdat die afweging onvoldoende gemaakt werd heeft het college van VVD, PvdA en D66 in 2001 tot aan de rechter geprobeerd de baanverlenging tegen te houden. Want zoals de toenmalige wethouder van milieu Michiel Verbeek verwoordde: ‘Haren is de gemeente waar de meeste lasten neerdalen.’
De baanverlening is er uiteindelijk wel gekomen, maar de verwachting dat de luchthaven daarna financieel rendabel zou worden, is niet uitgekomen, Integendeel: de aandeelhouders investeren maar liefst 46 miljoen om de luchthaven de komende tien jaar ‘in de lucht’ te houden.

Wij verbazen ons over de omslag die er lijkt gekomen in de opstelling van het college van Haren. Zonder morren wordt akkoord gegaan met een financiële injectie door de RGA van 2,5 miljoen om, zo lezen wij het persbericht: onrendabele vakantievluchten van nieuwe prijsvechters te compenseren.
Wij verbazen ons er ook over dat het college zegt geen aanleiding te zien om een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in te dienen. De term zienswijze zou zelfs niet juist zijn.

Wij zien echter wel aanleiding om van ons te laten horen.
De ambitie van GAE is ‘de toegangspoort van het Noorden’ te worden. Maar er komen en gaan gemiddeld maar een paar honderd passagiers per dag via GAE en voor 95% zijn dat vakantiegangers. Ter vergelijking: op het station Groningen komen dagelijks 20.000 passagiers.
Om die ambitie waar te maken worden allerlei nieuwe activiteiten ontplooid en worden bestaande activiteiten uitgebreid. De lasten ervan dalen wederom vooral op Haren neer.

De gemeente Haren draagt zorg voor haar inwoners, voor milieu en natuur. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden allerlei plannen voorgesteld die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor een deel van onze inwoners, voor de luchtkwaliteit in onze gemeente en voor de natuur. Natuurlijk mogen we er op rekenen dat die gevolgen in een MER worden vermeld. Maar wat vooralsnog ontbreekt is een helder afwegingskader. Nergens zien wij aanwijzing dat de belangen van onze inwoners expliciet zullen worden afgewogen tegen de economische belangen van de luchthaven. Het is dus zaak deze belangen onder de aandacht te brengen van de mensen die de MER zullen samenstellen en het is van belang dat wij nu al verzoeken om een duidelijk afwegingskader in het uiteindelijke luchthavenbesluit.

Naast onze toelichting op de motie zou ik graag nog iets onder uw aandacht over de voortdurende financiële injecties die GAE krijgt. De komende tien jaar zijn het zelfs geen injecties, maar gaat GAE nonstop aan het infuus. Er staat niets over in de motie, want wij zijn geen aandeelhouder. Maar het is wel van belang in het kader van het maken van afwegingen.

De luchthaven dient natuurlijk de eigen broek op te kunnen houden. Daarvan is nog nooit sprake geweest en anno 2017 is er al helemaal geen sprake van.
Het exploitatietekort over 2016 bedroeg € 2,4 mln. GAE verwacht dat het verlies in 2017 oploopt tot ruim € 4 mln. Zo staat het in het jaarverslag 2016 GAE. De aandeelhouders hebben recentelijk besloten GAE te steunen met € 46 miljoen uit gemeenschapsgeld voor de komende 10 jaar. Samen met de verrekening van het tekort op de Luchtverkeersleiding en gedeeld door het aantal passagiers, komt dit neer op een subsidie van meer dan € 80 per ticket.
De verliezen van GAE worden afgedekt door de vijf aandeelhouders. Onder het motto: de economische betekenis voor de regio. In werkelijkheid echter stroomt het geld weg uit de regio. De aandeelhouders subsidiëren namelijk de vliegmaatschappijen, de vakantiegangers en de Poolse werknemers die prettig op en neer naar Gdansk kunnen vliegen.

Dan nog iets. De toekomst van de vakantievluchten vanaf GAE is na april 2019 zeer onzeker. Op dat moment opent Airport Lelystad en het is aannemelijk dat de maatschappijen niet en vanaf Lelystad en vanaf Groningen zullen gaan vliegen. Een betere verbinding met het openbaar vervoer naar Lelystad Airport is wel noodzakelijk. Daar kunnen de miljoenen beter in geïnvesteerd worden dunkt mij. Die snelle spoorlijn vanaf Groningen langs A7 en A6 moet er echt komen. Het tracé ligt al vast en nu nog de durf en het geld.