Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

D66 en CDA verbaasd en teleurgesteld over plotselinge vertrek wethouder Sloot

D66 en CDA verbaasd en teleurgesteld over plotselinge vertrek wethouder Sloot

De coalitiefracties van D66 en CDA zijn verbaasd en teleurgesteld over het plotselinge vertrek van wethouder Mariska Sloot van Gezond Verstand Haren.
Met elkaar hebben de drie partijen zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor het behoud van de zelfstandigheid van Haren. Met elkaar hebben zij het verbeterplan Beterr Haren geformuleerd en werken zij hard aan de uitvoering ervan. Eensgezind wisten zij de financiële positie van Haren sterk te verbeteren. Allemaal in het kader van het continueren van een zelfstandige status. Deze stap van GVH draagt daar uiteraard niet aan bij. Integendeel. Dat de teleurstelling daarover bij D66 en CDA groot is, mag duidelijk zijn.
Het moment van aftreden en de daarbij aangevoerde argumenten wekken verbazing. Afgelopen maandag stelde Jacob Boonstra namens de voltallige coalitie vragen over de vermeende werkgroepen, vragen die door de drie fractievoorzitters gezamenlijk waren voorbereid. De beantwoording door burgemeester Van Veen gaf GVH kennelijk geen aanleiding om nadere vragen te stellen.
De kwestie herindeling was regelmatig onderwerp van discussie. De drie partijen hebben één en hetzelfde doel, maar over de weg(en) er naar toe was wel eens discussie. In een coalitie is het vaak en vanzelfsprekend een kwestie van geven en nemen. Tot nu toe is er altijd een weg gevonden die gezamenlijk bewandeld kon worden. Ook voor vanavond stond een coalitiegesprek gepland over de verkenning van het kritisch pad van enkele beleidsterreinen. Iets waar de coalitie, GVH incluis, om gevraagd heeft in de motie van 27 november jl. GVH kiest er nu plotseling voor dat gesprek en alle volgende gesprekken uit de weg te gaan. Dat betreuren D66 en CDA bijzonder, want het zet het gezamenlijk doel op lossere schroeven. Uiteraard zullen D66 en CDA zich, zowel vanuit de raad als vanuit het college, onveranderd blijven inzetten voor het waarborgen van de zelfstandigheid van Haren.

Over het ‘hoe nu verder’ zullen de fracties zich beraden. Vooralsnog is het nog zittende college voldoende op sterkte om tijdens het kerstreces de gemeente te besturen.