Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 december 2017

Jaaroverzicht 2017

In het jaar 2017 bleef de bestuurlijke toekomst veel aandacht vragen. Daarover meer aan het einde van dit bericht.
Wat betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne werd roet in het eten gegooid. Bouwplannen kwamen een stap verder door het vaststellen van een bestemmingsplan en op de valreep kwam er meer duidelijkheid over de herinrichting van het Haderaplein.
Een reeks verordeningen, beleidsplannen en kadernota’s passeerde en er waren de nodige jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, zoals de scholenstichting Baasis, de omgevingsdienst en het Meerschap.
Uiteraard was er de financiële cyclus van begroting, voorjaarsnota, BURAP en jaarrekening. Met positieve resultaten!
Op het gebied van onderwijshuisvesting was 2017 een topjaar. En ook qua duurzaamheid werden er stappen gezet.
Extra aandacht van D66 was er dit jaar voor de toekomst van Onnenstaete en voor de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde.

Lees er meer over in het Jaaroverzicht 2017: Jaaroverzicht 2017