Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 januari 2018

Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Haren en/of de herindelingsgemeente Groningen

Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Haren en/of de herindelingsgemeente Groningen.

Beste democraat,

In de afgelopen AAV’s heeft de afdeling Haren van D66 besloten om vol in te zetten op de zelfstandigheid maar ook rekening te houden met het feit dat er een herindelingsontwerp bij de Kamers ligt waarbij Haren mogelijk samengaat met Groningen en Ten Boer.

Dit betekent dat wij in Haren met twee kandidaatstellingen gaan werken: één voor de zelfstandige gemeente Haren en één voor de gezamenlijke gemeente Groningen. Voor beide mogelijkheden is één gezamenlijke verkiezingscommissie in het leven geroepen. Klik hier voor meer info over de Verkiezingscommissie.

De inschrijving voor kandidaat-lijsttrekkers voor onze eigen Harense D66 afdeling en gezamenlijke lijst D66 afdeling Groningen/afdeling Haren voor de Groningse* gemeenteraadsverkiezingen van 15-01-2018 0:00 tot en met 05-02-2018 23:59 geopend is.

* Waarbij onder ‘Groningen’ dus verstaan dient te worden de fusiegemeente die mogelijk per 01-01-2019 zal ontstaan, afhankelijk van de uitkomsten van het herindelingsproces Ten Boer/Groningen/Haren. De D66 afdeling Ten Boer is al in het verleden opgegaan in D66 afd. Groningen.

De leden zullen tussen 08-02-2018 0:00 en 21-02-2018 23:59 stemmen op de kandidaten, en op 23-02-2018 zullen we bekend maken wie de lijsttrekker is zowel voor de Harense als de gezamenlijke Groningse lijst..

Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gemeente Haren

Het formulier om je op te geven als kandidaat-lijsttrekker vind je als bijlage bij de mail en onderaan dit bericht. Dat geldt ook voor de documenten die in het formulier genoemd worden. Het ingevulde formulier kan je sturen naar info@d66haren.nl

Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gezamenlijke gemeente Groningen

Het formulier om je op te geven als kandidaat-lijsttrekker is te vinden op http://groningen.d66.nl/gemeenteraadsverkiezingen/kandidaatstelling-lijsttrekker/ (deze pagina is op 15 januari 0:00 uur in de lucht)

Het ingevulde formulier met de benodigde bijlagen (genoemd op het formulier) kan je sturen naar verkiezingscommissie@D66Groningen.com.

Voorstellingsavond kandidaten

Op donderdag 15-02-2018 zullen de kandidaten de gelegenheid hebben om zichzelf aan de leden voor te stellen en om het debat aan te gaan met hun tegenkandidaten.

Kandidaat stellen voor overige plaatsen op de lijst

De kandidaatstelling voor de overige plaatsen op de lijst gaat via een aparte procedure en wordt opengesteld op 01-02-2018 0:00. We zullen je hierover later in meer detail informeren.

Met vriendelijke groet,

Marianne Jansen

Secretaris D66 Haren

De formulieren vindt u hier:

Haren Kandidaatstellingsformulier-lijsttrekker GR2018

Haren ondersteuningsverklaringen-Kandidaat-Lijsttrekker-GR2018

Haren Extra informatie kandidaatstelling lijsttrekker

2017-12-14 Deelname verkiezingen 2018 genomen besluiten afdeling Haren