Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 januari 2018

Algemene Afdelingsvergadering woensdag 14 februari 2018

Beste democraten,

Hierbij de agenda voor onze AAV op 14 februari 2018. Locatie: Astoria Rijksstraatweg 200, Haren. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Conceptverslag van de ALV op 14 december 2017
 4. Jaarrekening 2017 en verslag van de kascommissie
 5. Gemeenteraadsverkiezingen 21 november 2018
  Lijstadviescommissie. Het bestuur stelt voor te benoemen:
  Mevrouw Els Kardol, D66 raadslid Tynaarlo
  Mevrouw Elleke Entzinger, lid D66 Haren en oud raadslid
  Mevrouw Marjan Bachman, fractie voorzitter D66 Haren
 6. Kandidaat-lijsttrekker(s) stel(t)(len) zich voor
 7. Uit de fractie, Marjan Bachman
 8. Van de wethouder, Michiel Verbeek
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen u de 14de te zien.

Met vriendelijke groet,

Marianne Jansen

Secretaris D66 Haren