Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 januari 2018

Vanaf 1 februari 2018 kandidaatstelling raadslid D66 lijst GR2018 Haren geopend!

Beste democraat,

In de afgelopen AAV’s heeft de afdeling Haren van D66 besloten om vol in te zetten op de zelfstandigheid maar ook rekening te houden met het feit dat er een herindelingsontwerp bij de Kamers ligt waarbij Haren mogelijk samengaat met Groningen en Ten Boer.

Dit betekent dat wij in Haren met twee kandidaatstellingen gaan werken: één voor de zelfstandige gemeente Haren en één voor de gezamenlijke gemeente Groningen. Voor beide mogelijkheden is één gezamenlijke verkiezingscommissie in het leven geroepen.
Klik op https://groningen.d66.nl/gemeenteraadsverkiezingen/gezamenlijke-verkiezingscommissie-afd-haren-afd-groningen/ voor meer info over de Verkiezingscommissie.

De inschrijving voor kandidaat-raadsleden voor onze eigen Harense D66 afdeling en gezamenlijke lijst D66 afdeling Groningen/afdeling Haren voor de Groningse* gemeenteraadsverkiezingen is geopend van 01-02-2018 0:00 tot en met 15-03-2018 23:59.

* Waarbij onder ‘Groningen’ dus verstaan dient te worden de fusiegemeente die mogelijk per 01-01-2019 zal ontstaan, afhankelijk van de uitkomsten van het herindelingsproces Ten Boer/Groningen/Haren. De D66 afdeling Ten Boer is al in het verleden opgegaan in D66 afd. Groningen.

Na sluiting van de kandidaatstelling zullen de lijstadviescommissies (LAC) een advies over de conceptlijsten opstellen. Deze lijstadviezen wordt op 23-04-2018 bekendgemaakt aan de kandidaten. Op 30-04-2018 worden de lijstadviezen bekendgemaakt aan de leden. Er zijn twee LAC’s één voor Haren en één voor de gezamenlijke lijst.

De leden zullen tussen 01-05-2018 0:00 en 15-05-2018 23:59 stemmen op de kandidaten, en op 17-05-2018 zullen we de kandidatenlijst bekend maken voor zowel de Harense als de gezamenlijke lijst..

Kandidaatstelling raadslid voor de gemeente Haren

Het formulier om je op te geven als kandidaat vind je in de volgende link. Het ingevulde formulier kan je sturen naar info@d66haren.nl

Haren Kandidaatstellingsformulier-raadslid GR2018 Haren

Kandidaatstelling raadslid voor de gezamenlijke gemeente Groningen

Het formulier om je op te geven als kandidaat is te vinden op

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen (niet-lijsttrekker)

Het ingevulde formulier met de benodigde bijlagen (genoemd op het formulier) kan je sturen naar verkiezingscommissie@D66Groningen.com.

Met vriendelijke groet,

Marianne Jansen

Secretaris D66 Haren