Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2018

Antwoorden minister Ollongren ondermijnen het vertrouwen in de politiek en de democratie

De fractie van D66 neemt met veel teleurstelling en verontwaardiging kennis van de antwoorden van minister Ollongren op de vragen van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken betreffende het dossier herindeling Groningen-Haren-Ten Boer.
In een democratie kan macht niet zonder tegenkracht. Vanuit Haren is op allerlei wijze tegenkracht geboden aan de eenzijdige, op veel punten feitelijk onjuiste informatie waarop het provinciaal bestuur een herindelingsadvies formuleerde. Er is voortdurend gewezen op de onzuivere procedure, het totaal negeren van de mening van inwoners en gemeenteraad, op het gebruik van achterhaalde gegevens en op de negatieve framing van de gemeente Haren door de Provincie. Tijdens de hoorzitting op 19 januari 2018 werd dit nog eens krachtig samengevat.
Maar zoals het provinciebestuur de ruim 650 kritische zienswijzen op het herindelingsadvies vanuit Haren totaal negeerde, zo negeert deze minister alle tegengeluiden uit Haren, inclusief alle harde feiten die intussen zijn aangeleverd en waaruit bijvoorbeeld blijkt dat Haren financieel weer gezond is en dat samenwerking met buurgemeenten geen probleem is. De macht negeert hier alle tegenkracht en walst door en… over de lokale democratie heen. Twee derde van inwoners en gemeenteraad wil deze samenvoeging niet en nergens kan worden aangetoond dat herindeling voor Haren noodzakelijk is.
Dat laatste is wel de grootste teleurstelling voor de fractie van D66. De minister, nota bene van D66-signatuur, ondermijnt met deze antwoorden op ernstige wijze het vertrouwen dat mensen in de politiek en de democratie kunnen hebben. Wat betekent tegenkracht als die genegeerd wordt? Er is maar één ding erger dan géén democratie en dat is schijndemocratie.

De fractie van D66 Haren

Lees hier de vragen: Verslag van bevindingen Vaste Kamercommissie BZ

En hier de antwoorden: Antwoorden van minister Ollongren op vragen Vaste Kamercommissie BZ 05032018