Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

Ik ben D66 en doe een beroep op u

Ook D66-lid en commissielid voor D66 Haren Ries de Langen schreef een open brief aan de TK-fractie van D66

Leden van de D66 fractie van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Haren, 15 maart 2018

Geachte leden van de D66 fractie in de Tweede Kamer,

Binnenkort zult u in uw kamer debatteren over het wetsontwerp herindeling Groningen, Haren en ten Boer. Dit wetsontwerp is door de vorige regering ingediend op voorspraak van Gedeputeerde Staten van Groningen. Het betreft een omstreden herindeling opgelegd door de Provincie Groningen tegen de wil van de meerderheid van de bevolking van Haren en de meerderheid van de gemeenteraad van Haren. Haren is bij uitstek een D66 gemeente met veel D66 leden van het eerste uur, zoals ik zelf, en had landelijk het hoogste percentage D66 stemmers bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014.

Het Provinciebestuur en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer Plasterk, hebben alleen door selectief te winkelen in de feiten op papier aantoonbaar gemaakt dat de herindeling van Haren bij de stad Groningen noodzakelijk is. Alle argumenten en de vele feiten die dat niet ondersteunen zijn terzijde geschoven. Zelfs het feit dat de stad Groningen meerdere malen schriftelijk heeft vastgelegd dat de gemeente Haren zelf moest beslissen over de herindeling is verdraaid in een wenselijkheid van de stad Groningen om Haren in haar gemeente op te nemen. Tot op heden heeft nog niemand onomstotelijk vastgesteld welk probleem zal worden opgelost door de herindeling van Haren bij de stad Groningen.

De Tweede Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft het controversi├źle karakter van dit wetsontwerp ingezien en heeft een werkbezoek en hoorzitting in Groningen georganiseerd. Er werden nadien vele kritische vragen gesteld aan de huidige minister van BZK, mevrouw Ollongren.
De minister werd overspoeld met informatie over de vele onjuistheden in het huidige herindelingsadvies van de Provincie Groningen. Hoe teleurstellend was haar antwoord op de vele vragen van uw kamer commissie. Uit alles blijkt dat zij het Provinciebestuur de antwoorden heeft laten formuleren en van enig eigen kritische beoordeling is geen sprake. Het wordt door velen van ons niet allen als teleurstelling ervaren, maar ook als belediging.

Als trouw lid van D66 sinds 1976 doe ik een dringend beroep op u om uw controlerende taak goed uit te voeren en dat begint bij het moeite nemen om dit ongetwijfeld dikke dossier kritisch te lezen en een eigen oordeel te vormen. U vertegenwoordigt een partij die zich bij uitstek inzet voor het oprecht betrekken van mensen bij het opstellen van en uitvoeren van beleid en het belang van tegenmacht hoog acht. Warrige politieke compromissen, regenteske reflexen, door politici gemaakte valse beloftes en als feit verkochte onwaarheden voeden het cynisme en ondermijnen de essentie van onze democratie. D66 is of was bij uitstek een partij waar van de politici bereid waren te luisteren en daar gehoor aan te geven. Daarom werd ik in 1976 lid.

Zoals het geïnteresseerde burgers betaamt zal ik uw gedrag in de Tweede kamer nauwlettend volgen en daar uit mijn conclusie trekken ten aanzien van mijn lange lidmaatschap van D66.

Met vriendelijke groet
Zacharias J. de Langen
Lid# 809

In kopie aan:
Mevrouw L. Demmers, partijvoorzitter D66
mevrouw K.H. Ollongren, minister BZK