Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

Debat in Tweede Kamer: ontluisterend

De fractie en de wethouder van D66, alsmede een flink aantal leden, volgden het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Samenvoeging Groningen, Haren, Ten Boer. Zij vertrokken die avond om half elf met tenen die vooral door hun eigen partijgenoten krom getrokken waren. ‘Ontluisterend’ was hun unanieme oordeel.
Een meerderheid in de TK lijkt vrijwel uitsluitend af te gaan op het oordeel van de Provincie en het oordeel van de D66-minister dat daar een blinde kopie van is. Alles wat vanuit Haren is aangedragen aan tegenkracht – ‘Onze mailbox kreunt er al een jaar van’ zei Martin Bosma (PVV) – lijkt niet of nauwelijks meegewogen door VVD, GL, CU en D66. Het CDA houdt nog een kiertje open: eerst eens horen wat de minister antwoordt op vragen als ‘Heeft de Provincie terecht de regie overgenomen?’ of ‘Hoe kijkt de minister aan tegen de financiële situatie van Haren op de lange termijn’ en ‘Is de optie met Tynaarlo haalbaar?’ De antwoorden zijn respectievelijke Ja, zorgelijk en nee.

Vanuit Haren zijn verscheidene gesprekken gevoerd met de partijgenoten in Den Haag. Er is heel veel informatie toegezonden. Dan is het pijnlijk en frustrerend te merken dat niets daarvan is meegenomen in de bijdrage van de woordvoerder Monica den Boer, noch in de bijdrage van minister Kajsa Ollongren. D66Haren is volkomen genegeerd in Den Haag. Martin Bosma (PVV), Henk Krol (50plus) en Ronald van Raak (SP) vroegen er meermalen naar. Bosma: ‘Hoe komt u er toch bij dat u alles maar beter weet dan de mensen die met hun voeten elke dag in het bluswater staan in de gemeente Haren? Vanwaar die arrogantie?’ Ook Van Raak noemde de houding van Den Boer hooghartig omdat zij niet naar haar eigen lokale bestuurders wil luisteren: ‘Waarom denkt mevrouw Den Boer namens D66 toch altijd alles beter te weten?’
Erger was dat Monica den Boer zich bediende van onjuiste argumenten. Nepnieuws. Haren zou de subsidie op het zwembad hebben stopgezet, bezuinigen op onderwijs, voorzieningen en armoedebeleid en er zou geen geld zijn voor innovatie en ambtelijke capaciteit. De financiën zouden er beroerd voor staan en er zou een bestuursakkoord zijn van drie gemeenten.
Volgens Den Boer geeft de herindeling juist een impuls aan de lokale democratie: ‘Het gaat ook over democratie. Straks komt er een nieuwe gemeenteraad. De hele gemeente zal zich kunnen uitspreken over de nieuwe wensen van alle inwoners van de nieuwe gemeente. De democratie zal heus een nieuwe impuls krijgen. Daar ben ik absoluut van overtuigd.’ Je moet er maar opkomen.
Naar de mening van Den Boer zou er in Haren vooral angst zijn voor overheersing door de grote stad. Nergens voor nodig, was haar overtuiging: ‘Het is nu tijd voor Haren, voor de nieuwe gemeente, voor de Harenaren, voor de Groningers, voor de inwoners van Ten Boer, om met een nieuw verhaal en een nieuw begin te starten’. Zo, dat maken ze in Den Haag wel uit!
Ook de minister liet blijken zich niets aan te trekken van de opvattingen van lokale D66’ers. Zij noemde het proces zorgvuldig en transparant en de afspraken in het bestuursakkoord (waar Haren slechts illegaal bij betrokken was) concreet en goed. En zei – nota bene – ‘Zo kan het niet langer. Er moet wat gebeuren. Ik denk dat de mensen in Haren dat zelf ook wel weten.’ Heet zoiets niet ‘overdekking van het tegendeel’?
Hoe de verhoudingen in Haren hersteld moeten worden? Dat is een taak voor de nieuwe gemeenteraad. En daar heeft Ollongren ongezien en ongefundeerd alle vertrouwen in.

Wethouder Michiel Verbeek schreef over het debat op zijn weblog. Lees het op www.michielverbeek.nl of hier: Michiel Verbeek verslag van een verbazingwekkend debat