Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 april 2018

Algemene Afdelingsvergadering D66 Haren op woensdag 25 april 2018

Beste democraten,

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen heeft de Tweede Kamer dinsdag gedebatteerd over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer. Dinsdag aanstaande vindt de stemming plaats, waarvan de uitslag zich in het debat al aankondigde: de Tweede Kamer zal instemmen met het wetsvoorstel.

Het bestuur nodigt u uit voor de (onder voorbehoud aangekondigde) Algemene Afdelingsvergadering op woensdag 25 april om de uitslag van de stemming samen met de fractie en de wethouder met u bespreken.

Algemene afdelingsvergadering afdeling Haren

Woensdag 25 april 20.00 uur

“Astoria”, Rijksstraatweg 200, Haren

A G E N D A

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Conceptverslag van de ALV op 14 februari 2018
  4. Duiding van de stemming in de Tweede Kamer over de herindeling
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Wij hopen velen van u zien op deze bijzondere en belangrijke vergadering.

Met vriendelijke groet,

Marianne Jansen

Secretaris D66 Haren