Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 mei 2018

Hoed u voor nepnieuws: reactie op uitlatingen burgercomité

Over nepnieuws, factchecking en zwartepieten

Voor de zoveelste keer ontvangen wij mails en telefoontjes van inwoners, die daartoe aangezet zijn door de voorzitter van het burgercomité. In voortgangsberichten die in een niet-openbaar circuit circuleren, staan allerlei kwalijke aantijgingen richting de wethouder en fractie van D66. Met het afnemen van de kans op een zelfstandig voortbestaan van Haren, begint kennelijk het zwartepieten. Niet zelden wordt daarbij nepnieuws verspreid. Aan factchecking of wederhoor wordt niet gedaan.
Wij kiezen er voor om onze antwoorden aan menig mailer en beller in het openbaar te verspreiden.

1. De fractie van D66 heeft het opgegeven en gaat voluit voor herindeling
Dit is nepnieuws! In het duidingsdebat op 8 mei is door ons gezegd: ‘Wij blijven er natuurlijk op hopen dat de leden van de Eerste Kamer hun werk zorgvuldig zullen doen, dat zij heldere afwegingen maken en het dossier toetsen op rechtmatigheid.
Wij zullen ons dan ook richting Senatoren ten volle inzetten voor een rechtmatige en afgewogen behandeling.
Ondertussen zullen in Haren, zo staat er in het collegevoorstel, geen onomkeerbare besluiten worden genomen tot aan de afronding van de parlementaire besluitvorming.’
En: ‘Het is onze vaste overtuiging dat Haren de toekomst prima als zelfstandige gemeente aan kan en dat dat ook beter is voor onze inwoners.’

2. Gesteld wordt dat D66 geen respect heeft voor de Eerste Kamer
Gebaseerd op 1. Dus ook hier: nepnieuws en een goedkope aantijging. Het treffen van voorbereidingen heeft alles te maken met bestuurlijke verantwoordelijkheid en niets met respect voor de Eerste Kamer.

3. Gesuggereerd wordt dat D66 een ander standpunt inneemt dan het CDA
Dit is nepnieuws! Het standpunt van D66 in het college en in de raad is namelijk EXACT hetzelfde als dat van het CDA. Het voorstel dat er lag (en waarin staat dat het college ondanks de voorbereidingen blijft strijden voor zelfstandigheid richting Eerste Kamer) is door alle collegeleden geaccordeerd en ook door de CDA-fractie vastgesteld zonder dat een amendement of motie is ingediend om aanpassingen te bewerkstelligen. Het CDA gaat op dezelfde wijze meewerken aan de voorbereidingen als D66. Net als de fracties van D66 en CDA zal het college zich richting Eerste Kamer sterk maken voor zelfstandigheid. De (pittige) brief daarbij wordt door de wethouder van D66 opgesteld.

4. Gesteld wordt dat D66 het mandaat van haar kiezers aan de laars lapt
Het burgercomité heeft altijd de mond vol over feiten die gecheckt horen te worden, maar doet daar zelf niet aan. De feiten nog maar eens op een rijtje:
D66 had in 2014 NIET in het verkiezingsprogramma staan dat zelfstandigheid het streven was. Integendeel, wij wilden herindelen met een gelijkwaardige partner. Dit op basis van de toen alom gevreesde uitbreiding taken Sociaal Domein en het feit dat zelfstandig blijven voor het toenmalige college van GS GEEN optie was.
D66 heeft direct na de verkiezingen in 2014 alles in het werk gesteld om het proces overnieuw te doen. Uit de Large Scale Intervention bleek dat burgers Haren het liefst zelfstandig zien en als dat niet kan, dan herindeling met Tynaarlo wilden.
De gesprekken met Tynaarlo vorderden, maar liepen in 2015 spaak toen er een nieuw college van GS van de Provincie Groningen kwam dat zei: gemeenten gaan er zelf over. Tynaarlo zei toen terecht: jullie hoeven niet meer zo nodig.
Intussen was er sprake van voortschrijdend inzicht op het Sociaal Domein: de schaalgrootte van Haren bleek juist uitstekend geschikt voor het uitvoeren van die nieuwe taken.
In december 2015 maakte een ruime meerderheid in de raad (12:5) de keus zelfstandig te willen blijven. Dat mocht van GS, zo was toegezegd, het was voor de inwoners eerste keus en we konden die nieuwe taken prima aan. Helaas kwam er begin 2016 een vreemde kentering: het CDA in GS draaide 180 graden en de VVD in Haren eveneens.
D66 strijdt sinds dat moment voluit voor zelfstandigheid, maar nooit met uit het oog verliezen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Als er al D66-kiezers teleurgesteld zouden moeten zijn in ons, dan zouden dat degenen zijn die graag willen herindelen.
Tenslotte: in voorgaande voortgangsberichten werd herhaaldelijk opgeroepen tot het wegsturen van onze D66-wethouder. Zelfs onze leden werden er toe aangezet. Reden? De wethouder heeft zijn eigen opvattingen over de wijze waarop moet worden gestreden voor zelfstandigheid. Hij doet dat met zoveel passie dat hij zich afgelopen week uitvoerig de nieren moest laten proeven door de oppositiepartijen. Maar hij heeft zich – geheel terecht – niet willen laten aansturen door de voorzitter van het burgercomité. En dat wordt niet geaccepteerd. Zoals het maken van andere afwegingen en realiteitszin niet worden geaccepteerd. Over respect hebben gesproken. Inmiddels is wel duidelijk dat gestook in het college en zwartmakerij de gemeenschappelijke zaak geen goed doen.

Zoals wij zeiden tijdens het duidingsdebat: wij zijn er inmiddels wel achter dat met die herindeling een politiek besluit werd genomen, al jaren en jaren geleden. Wat we ook anders gedaan hadden, het resultaat was waarschijnlijk hetzelfde geweest. Ieder doet op zijn of haar manier z’n uiterste best en het is een bittere pil dat het zo lijkt te gaan aflopen en onthutsend dat het op zo’n ondermaatse manier gaat. Maar wie op voorhand begint de zwartepiet uit te delen, bewijst niemand een dienst en haalt zichzelf naar beneden.

Marjan Bachman
Wil Legemaat