Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op

Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op

Vier leden en een commissielid van de Harense gemeenteraadsfractie van D66 hebben het lidmaatschap van hun partij opgezegd.
In een brief aan het landelijk bestuur beschrijven fractievoorzitter Marjan Bachman en de raadsleden Wil Legemaat, Céline Fenijn en Peter Hidding, alsmede commissielid Ries de Langen hoezeer zij zich in het herindelingsproces door hun partijgenoten op regionaal, provinciaal en landelijk niveau in de steek gelaten voelen. Een interne dialoog op inhoud bleek niet gevoerd te kunnen worden. Haagse D66’ers deden niets met de informatie die hun partijgenoten uit Haren aanleverden, maar volgden kritiekloos alle hele en halve onwaarheden van de Provincie. Het dogma van de schaalvergroting bleek belangrijker dan de democratische uitgangspunten. ‘D66 heeft als eerste richtingwijzer: ‘ Vertrouw op de eigen kracht van mensen.’ Dat zijn inhoudsloze woorden gebleken in de houding naar Haren toe. De opvattingen van de grootste fractie in de gemeenteraad en die van de ervaren wethouder in het Harense gemeentebestuur zijn systematisch genegeerd’, zo staat in de brief.

Maar het is niet alleen de herindeling die de Harense raadsleden tot dit besluit doet komen. De wijze waarop D66 zich heeft vastgenageld in een landelijk regeerakkoord, ten koste van de eigen idealen en uitgangspunten maakt dat de raadsleden zich voelen vervreemden van hun partij. ‘D66 is in onze ogen ver af komen te staan van de idealen die de partij ooit zo aantrekkelijk maakten. Sterker nog: D66 is bestuurlijk en uitvoerend verworden tot datgene waartegen de partij ooit werd opgericht! Dogmatisch, regentesk en top-down in plaats van luisteren naar ‘van onderop’.’ De raadsleden stellen zich hier niet langer bij thuis te voelen. Zij beëindigen hun lidmaatschap per 31 december 2018, zodat zij in de gemeenteraad de lopende zaken in Haren nog zorgvuldig kunnen afwerken en hun inbreng kunnen leveren aan de overgang naar de nieuwe gemeente.