Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 september 2018

Algemene Afdelingsvergadering op woensdag 10 oktober 2018

Beste Harense democraten,

Het bestuur nodigt u uit voor de laatste AAV van de afdeling Haren.

Datum: woensdag 10 oktober, 20.00 uur

Plaats: “Astoria”, Rijksstraatweg 200, Haren

A G E N D A

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Conceptverslag van de AAV op 14 februari en 25 april 2018
 4. Het bestuur legt aan de vergadering het besluit voor om per 1-1-2019 samen te gaan met de afdeling Groningen ten gevolge van de herindeling met Groningen en Ten Boer
 5. Afscheid van de afdeling D66Haren
 6. De Harense kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november stellen zich voor
 7. Uit de fractie: Marjan Bachman
  Van de wethouder: Michiel Verbeek
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. SluitingWij hopen u allen te zien op 10 oktober

Vriendelijke groet,

Marianne Jansen

Secretaris D66 Haren