Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 december 2018

Afscheid van D66 afdeling Haren

Terwijl de zon onderging in het viswater van Sassenhein, troffen bijna dertig (oud)D66’ers uit Haren elkaar voor het laatst in het paviljoen. Na bijna vijftig is de afdeling opgeheven als gevolg van de herindeling met Groningen.
De afdeling Haren werd in februari 1969 opgericht. In 1970 kwam (toen nog met apostrof) D’66 uit het niets met twee zetels in de gemeenteraad van Haren. Vanaf dat moment is D66 altijd in de raad vertegenwoordigd geweest, ook in de jaren dat het landelijk bijzonder slecht ging met D66. In 2014 haalde D66 in Haren met 31,65% zelfs de hoogste score van het land.
In vijf van de twaalf raadsperiodes leverde D66 een wethouder. Achtentwintig raadsleden maakten in totaal maar liefst elf burgemeesters mee. Vijf in de eerste veertig jaar, zes in de laatste tien jaar…
De afdeling Haren telde constant procentueel de meeste leden van alle gemeenten in ons land. Vanaf 1 januari 2019 is dat niet meer zo: bijna de helft van de leden heeft het lidmaatschap beëindigd uit onvrede over het landelijk beleid en uit verontwaardiging en boosheid over de wijze waarop D66 provinciaal en landelijk met de afdeling zijn omgegaan.

Maar op deze mooie winterdag in paviljoen Sassenhein was van dat laatste niets te merken. Iedereen had het cynisme en de frustratie thuis gelaten. De focus lag op alles wat er door de jaren heen bereikt is, op wat de Harense leden verbonden heeft, op de vele mooie ervaringen met elkaar en met inwoners. Allerlei leuke anekdotes werden onderling nog eens opgehaald, sommige spontaan herinnerd door een van de ruim tweehonderd foto’s die in een doorlopende presentatie op een groot scherm langskwamen. Uitbundige boeketten, fotoboeken en andere cadeautjes vonden hun bestemming. Ondertussen werd genoten van een heerlijk buffet.
Er waren mooie toespraken met warme, waarderende woorden richting wethouder Michiel Verbeek en richting de fractieleden Marjan Bachman, Wil Legemaat, Peter Hidding, Rogier van der Heijden en Céline Fenijn, commissielid Ries de Langen en de afdelingsbestuursleden Beo Dusink, Marianne Jansen en Pien Huininga. In alle toespraken werd benoemd dat er nooit ‘heibel’ is geweest, dat de sfeer onderling altijd uitstekend was. Wat niet wil zeggen dat er nooit verschillen van inzicht waren. Ook de relatie met de leden is altijd opperbest geweest. De fractie heeft zich voortdurend volop gesteund geweten door bestuur en leden.
En dat geldt ook voor veel inwoners. De afgelopen weken kreeg de fractie van D66 meerdere mails en andere reacties met waarderende woorden. Zelfs van inwoners die inhoudelijk een andere mening hadden over de herindeling. En dat doet goed, dat verzoet de toch wel bittere pil die geslikt moet worden: het opheffen van een prachtige, krachtige afdeling.

Dank aan alle betrokkenen voor de inzet, de steun en de waardering. Wat blijft zijn de herinneringen en de mooie vriendschappen die ook zijn ontstaan in de afgelopen vijftig jaar.

Een impressie in foto’s: