Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 december 2018
Einde D66 afdeling Haren

Einde D66 afdeling Haren

Nu het doek definitief valt voor de zelfstandige gemeente Haren, komt er ook een einde aan het bestaan van D66 afdeling Haren. Na bijna vijftig jaar maakt de herindeling een einde aan een van de relatief grootste en actiefste afdelingen van D66. (Voorheen) het bestuur, de fractie en de wethouder danken…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 december 2018 zaterdag 15 december 2018
Afscheid van D66 afdeling Haren

Afscheid van D66 afdeling Haren

Terwijl de zon onderging in het viswater van Sassenhein, troffen bijna dertig (oud)D66'ers uit Haren elkaar voor het laatst in het paviljoen. Na bijna vijftig is de afdeling opgeheven als gevolg van de herindeling met Groningen. De afdeling Haren werd in februari 1969 opgericht. In 1970 kwam (toen nog met apostrof) D'66 uit het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 2 december 2018
Afscheid van D66 Haren

Afscheid van D66 Haren

Op vrijdag 14 december nemen bestuur, leden, fractie en wethouder van D66 Haren afscheid van de afdeling D66 Haren. Op twee maanden na vijftig jaar geleden - februari 1969 - werd de afdeling opgericht, als een van de eerste in Nederland. De herindeling maakt een einde aan deze altijd actief gebleven afdeling. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 november 2018 dinsdag 13 november 2018
D66 Haren sluit raadsperiode af met twee hoofdpijndossiers

D66 Haren sluit raadsperiode af met twee hoofdpijndossiers

Gisteravond vergaderde de gemeenteraad van Haren voor het laatst, althans inhoudelijk. Op 17 december volgt nog een afscheidsvergadering. Maar daar zullen geen inhoudelijke dossiers meer op de agenda staan. Twee moeilijke dossiers op de agenda van 12 november. De verhuizing van de Brinkschool en het bestemmingsplan Raadhuisplein. Veel insprekers op beide dossiers. Veel discussie.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 oktober 2018
Bestemmingsplan DHE deelgebied 1 unaniem vastgesteld

Bestemmingsplan DHE deelgebied 1 unaniem vastgesteld

Gisteravond stelde de gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan DHE deelgebied 1 vast. Het is het laatste bestemmingsplan van het omvangrijke woningbouwprogramma dat Haren in het kader van de regionale afspraken Groningen-Assen op zich nam. Er waren lovende woorden over de zorgvuldigheid waarmee dit plan was opgesteld: voorzien van een goede bomeneffectrapportage, een goed verkeersplan, goede…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 oktober 2018 maandag 15 oktober 2018
De laatste loodjes…

De laatste loodjes…

De laatste loodjes … De raadsvergadering van 29 oktober 2018 is in principe de laatste vergadering van de gemeenteraad van een zelfstandig Haren. Maar er kan zoveel op de agenda staan, dat besloten wordt in de eerste helft van november nog een vergadering te organiseren. Waar moet zoal nog…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 september 2018
Stedenbouwkundig plan uitbreiding Westerholm: unanieme instemming

Stedenbouwkundig plan uitbreiding Westerholm: unanieme instemming

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Haren unaniem in met het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Westerholm op de locatie van de vroegere St. Nicolaasschool aan de Beatrixlaan. De raadsfracties toonden begrip voor de bezwaren van een aantal omwonenden, maar vonden de afstand van de beoogde nieuwbouw tot de woningen aan de Beatrixlaan acceptabel.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 september 2018 woensdag 11 juli 2018
Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op

Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op

Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op Vier leden en een commissielid van de Harense gemeenteraadsfractie van D66 hebben het lidmaatschap van hun partij opgezegd. In een brief aan het landelijk bestuur beschrijven fractievoorzitter Marjan Bachman en de raadsleden Wil Legemaat, Céline Fenijn en Peter Hidding, alsmede commissielid Ries de…

Bekijk nieuwsbericht
Het doek valt voor Haren. Fractie D66: teleurstelling en frustratie over besluit Eerste Kamer

Het doek valt voor Haren. Fractie D66: teleurstelling en frustratie over besluit Eerste Kamer

Met teleurstelling en frustratie heeft de afdeling Haren van D66 kennis genomen van het besluit van de Eerste Kamer om Haren samen te voegen met Groningen en Ten Boer. D66 Haren blijft van mening dat Haren heel goed in staat is zelfstandig te blijven en dat autonomie over je eigen leefomgeving beter is voor de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 juli 2018 dinsdag 3 juli 2018
Gemeenteraad biedt compromis: De Rieshoek blijft voor Noordlaren behouden

Gemeenteraad biedt compromis: De Rieshoek blijft voor Noordlaren behouden

De stichting Behoud en Beheer De Rieshoek wil het voormalig schoolgebouw in Noordlaren graag kopen. Het collegevoorstel daartoe komt niet helemaal overeen met de mogelijkheden die de stichting heeft. De gemeenteraad van Haren probeerde in goed overleg een voor alle partijen acceptabel compromis te bereiken. Dat lukte. Met een unaniem aangenomen amendement kan er witte…

Bekijk nieuwsbericht
Gemeenteraad behoorlijk eensgezind over verscheidene moties

Gemeenteraad behoorlijk eensgezind over verscheidene moties

Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden voornamelijk financiële voorstellen. De Jaarstukken van 2017, de voorjaarsrapportage 2018 en de perspectiefnota. Terugblikken, actueel bijstellen en vooruit kijken. De gemeenteraadsfracties maakten gebruik van de gelegenheid om wat zaken bij te stellen. Jaarstukken In zijn bijdrage zei raadslid Rogier van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 juni 2018

Uitstekend rapport van de rekenkamer over Sportvoorzieningen

De (volledige externe) rekenkamer van Haren bracht opnieuw een uitstekend rapport uit. Dit keer over de Sportvoorzieningen in Haren. De reactie van D66 Haren, bij monde van fractievoorzitter Marjan Bachman: Rapport rekenkamer Sportvoorzieningen Allereerst willen de rekenkamer hartelijk bedanken voor dit uitgebreide rapport. De fractie van D66 had, met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 mei 2018 donderdag 10 mei 2018
Hoed u voor nepnieuws: reactie op uitlatingen burgercomité

Hoed u voor nepnieuws: reactie op uitlatingen burgercomité

Over nepnieuws, factchecking en zwartepieten Voor de zoveelste keer ontvangen wij mails en telefoontjes van inwoners, die daartoe aangezet zijn door de voorzitter van het burgercomité. In voortgangsberichten die in een niet-openbaar circuit circuleren, staan allerlei kwalijke aantijgingen richting de wethouder en fractie van D66. Met het afnemen van de kans op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 mei 2018
Duidingsdebat: teleurstelling, hoop op Eerste Kamer en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen

Duidingsdebat: teleurstelling, hoop op Eerste Kamer en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen

De bijdrage van D66 aan het duidingsdebat van 8 mei 2018: In dit duidingsdebat willen we kort terugblikken en vervolgens ingaan op de komende periode en onze inzet daarbij. Wij zijn geconfronteerd met een zeer betreurenswaardig besluit van de Tweede Kamer. Wij voerden het proces op inhoud en van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 april 2018
Afdelingsvergadering D66 Haren: teleurstelling over fusiebesluit Tweede Kamer en hoe nu verder

Afdelingsvergadering D66 Haren: teleurstelling over fusiebesluit Tweede Kamer en hoe nu verder

Afgelopen woensdag een druk bezochte Algemene Afdelingsvergadering van D66 in Haren. De raadsleden van D66 en de leden zijn allen bijzonder teleurgesteld over het feit dat de Tweede Kamer deze week de voorgestelde fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer heeft goedgekeurd. Dinsdag 17 april hebben de D66 fractie en wethouder Verbeek, samen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 april 2018 donderdag 19 april 2018

Debat in Tweede Kamer: ontluisterend

De fractie en de wethouder van D66, alsmede een flink aantal leden, volgden het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Samenvoeging Groningen, Haren, Ten Boer. Zij vertrokken die avond om half elf met tenen die vooral door hun eigen partijgenoten krom getrokken waren. ‘Ontluisterend’ was hun unanieme oordeel. Een meerderheid in de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 april 2018 vrijdag 16 maart 2018