Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 september 2018
Stedenbouwkundig plan uitbreiding Westerholm: unanieme instemming

Stedenbouwkundig plan uitbreiding Westerholm: unanieme instemming

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Haren unaniem in met het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Westerholm op de locatie van de vroegere St. Nicolaasschool aan de Beatrixlaan. De raadsfracties toonden begrip voor de bezwaren van een aantal omwonenden, maar vonden de afstand van de beoogde nieuwbouw tot de woningen aan de Beatrixlaan acceptabel.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 september 2018 woensdag 11 juli 2018
Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op

Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op

Harense D66-raadsleden zeggen lidmaatschap van hun partij op Vier leden en een commissielid van de Harense gemeenteraadsfractie van D66 hebben het lidmaatschap van hun partij opgezegd. In een brief aan het landelijk bestuur beschrijven fractievoorzitter Marjan Bachman en de raadsleden Wil Legemaat, Céline Fenijn en Peter Hidding, alsmede commissielid Ries de…

Bekijk nieuwsbericht
Het doek valt voor Haren. Fractie D66: teleurstelling en frustratie over besluit Eerste Kamer

Het doek valt voor Haren. Fractie D66: teleurstelling en frustratie over besluit Eerste Kamer

Met teleurstelling en frustratie heeft de afdeling Haren van D66 kennis genomen van het besluit van de Eerste Kamer om Haren samen te voegen met Groningen en Ten Boer. D66 Haren blijft van mening dat Haren heel goed in staat is zelfstandig te blijven en dat autonomie over je eigen leefomgeving beter is voor de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 juli 2018
Ries de Langen in Dagblad van het Noorden: gemeente Haren is langzaam gewurgd

Ries de Langen in Dagblad van het Noorden: gemeente Haren is langzaam gewurgd

De Eerste Kamer beslist binnenkort over de herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren. Slotakkoord van een ongelijke en oneerlijke strijd. Sinds 2013 is een oneerlijke strijd voor zelfstandigheid van de mooie en goed functionerende gemeente Haren gestreden. In dat jaar verscheen het eindrapport van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen, genaamd Grenzeloos…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 juli 2018
Gemeenteraad biedt compromis: De Rieshoek blijft voor Noordlaren behouden

Gemeenteraad biedt compromis: De Rieshoek blijft voor Noordlaren behouden

De stichting Behoud en Beheer De Rieshoek wil het voormalig schoolgebouw in Noordlaren graag kopen. Het collegevoorstel daartoe komt niet helemaal overeen met de mogelijkheden die de stichting heeft. De gemeenteraad van Haren probeerde in goed overleg een voor alle partijen acceptabel compromis te bereiken. Dat lukte. Met een unaniem aangenomen amendement kan er witte…

Bekijk nieuwsbericht
Gemeenteraad behoorlijk eensgezind over verscheidene moties

Gemeenteraad behoorlijk eensgezind over verscheidene moties

Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden voornamelijk financiële voorstellen. De Jaarstukken van 2017, de voorjaarsrapportage 2018 en de perspectiefnota. Terugblikken, actueel bijstellen en vooruit kijken. De gemeenteraadsfracties maakten gebruik van de gelegenheid om wat zaken bij te stellen. Jaarstukken In zijn bijdrage zei raadslid Rogier van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 juni 2018
Uitstekend rapport van de rekenkamer over Sportvoorzieningen

Uitstekend rapport van de rekenkamer over Sportvoorzieningen

De (volledige externe) rekenkamer van Haren bracht opnieuw een uitstekend rapport uit. Dit keer over de Sportvoorzieningen in Haren. De reactie van D66 Haren, bij monde van fractievoorzitter Marjan Bachman: Rapport rekenkamer Sportvoorzieningen Allereerst willen de rekenkamer hartelijk bedanken voor dit uitgebreide rapport. De fractie van D66 had, met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 mei 2018 donderdag 10 mei 2018
Hoed u voor nepnieuws: reactie op uitlatingen burgercomité

Hoed u voor nepnieuws: reactie op uitlatingen burgercomité

Over nepnieuws, factchecking en zwartepieten Voor de zoveelste keer ontvangen wij mails en telefoontjes van inwoners, die daartoe aangezet zijn door de voorzitter van het burgercomité. In voortgangsberichten die in een niet-openbaar circuit circuleren, staan allerlei kwalijke aantijgingen richting de wethouder en fractie van D66. Met het afnemen van de kans op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 mei 2018
Duidingsdebat: teleurstelling, hoop op Eerste Kamer en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen

Duidingsdebat: teleurstelling, hoop op Eerste Kamer en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen

De bijdrage van D66 aan het duidingsdebat van 8 mei 2018: In dit duidingsdebat willen we kort terugblikken en vervolgens ingaan op de komende periode en onze inzet daarbij. Wij zijn geconfronteerd met een zeer betreurenswaardig besluit van de Tweede Kamer. Wij voerden het proces op inhoud en van…

Bekijk nieuwsbericht
Bestuursovereenkomst: input leveren, betere borging en infrastructuur voor invloed inwoners

Bestuursovereenkomst: input leveren, betere borging en infrastructuur voor invloed inwoners

Bestuursovereenkomst Er ligt een bestuursovereenkomst tussen Groningen en Ten Boer. We kunnen hier uitvoerig gaan stilstaan bij de totstandkoming van de inbreng van Haren. Ik zou het liever kort samenvatten: sommigen van u hebben zich ingezet om de Harense inbreng te waarborgen en een meerderheid van de gemeenteraad heeft daar niet aan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 april 2018
Afdelingsvergadering D66 Haren: teleurstelling over fusiebesluit Tweede Kamer en hoe nu verder

Afdelingsvergadering D66 Haren: teleurstelling over fusiebesluit Tweede Kamer en hoe nu verder

Afgelopen woensdag een druk bezochte Algemene Afdelingsvergadering van D66 in Haren. De raadsleden van D66 en de leden zijn allen bijzonder teleurgesteld over het feit dat de Tweede Kamer deze week de voorgestelde fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer heeft goedgekeurd. Dinsdag 17 april hebben de D66 fractie en wethouder Verbeek, samen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 april 2018 donderdag 19 april 2018 maandag 9 april 2018 vrijdag 16 maart 2018 woensdag 14 maart 2018 dinsdag 6 maart 2018
Antwoorden minister Ollongren ondermijnen het vertrouwen in de politiek en de democratie

Antwoorden minister Ollongren ondermijnen het vertrouwen in de politiek en de democratie

De fractie van D66 neemt met veel teleurstelling en verontwaardiging kennis van de antwoorden van minister Ollongren op de vragen van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken betreffende het dossier herindeling Groningen-Haren-Ten Boer. In een democratie kan macht niet zonder tegenkracht. Vanuit Haren is op allerlei wijze tegenkracht geboden aan de eenzijdige, op veel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 februari 2018 zaterdag 24 februari 2018
Sander Claassen lijsttrekker voor D66 zelfstandig Haren

Sander Claassen lijsttrekker voor D66 zelfstandig Haren

De leden van D66 afdeling Haren hebben Sander Claassen gekozen als lijsttrekker voor de D66-kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Als de gemeente Haren zelfstandig blijft zal Sander de verkiezingscampagne aanvoeren. Sander Claassen werd geboren in Dokkum en hij groeide op in Usquert. Hij werkt als docent aan het Instituut voor Sportstudies aan

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 februari 2018
Valentijnstaart D66 naar de vrijwillige brandweermensen

Valentijnstaart D66 naar de vrijwillige brandweermensen

De jaarlijkse Valentijnstaart van D66 – blijk van waardering voor vrijwilligers – gaat dit jaar naar de mannen en vrouwen van de vrijwillige brandweer. De meest professionele vrijwilligers van Haren! Aan het begin van de avond meldden fractievoorzitter Marjan Bachman en fractiewoordvoerder Rogier van der Heijden zich met taarten bij de brandweerkazerne aan de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 januari 2018
Doen wat beslist noodzakelijk is om reële risico’s te ondervangen is wat anders dan een tweesporenbeleid

Doen wat beslist noodzakelijk is om reële risico’s te ondervangen is wat anders dan een tweesporenbeleid

Tijdens de raadsvergadering gisteren zijn, met instemming van de fractie van D66, twee voorstellen aangenomen, waarmee werd besloten minimale voorbereidingen te treffen voor een eventuele samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Heeft D66 daarmee de handdoek in de ring gegooid en besloten de herindeling met de stad te gaan voorbereiden? Welnee! Het standpunt van D66…

Bekijk nieuwsbericht
Verslag van bevindingen Vaste Kamercommissie BZ herindeling GHTB

Verslag van bevindingen Vaste Kamercommissie BZ herindeling GHTB

De Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft een verslag van bevindingen betreffende het wetsontwerp ‘samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer’ verstuurd aan minister Kajsa Ollongren. De meeste fracties hebben vragen naar aanleiding van hun bevindingen. Opvallend stil is het voor wat betreft de commissieleden van PvdA, FvD en PvdD. Van die zijden geen enkele vraag of…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 januari 2018