Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 februari 2018 zaterdag 24 februari 2018
Sander Claassen lijsttrekker voor D66 zelfstandig Haren

Sander Claassen lijsttrekker voor D66 zelfstandig Haren

De leden van D66 afdeling Haren hebben Sander Claassen gekozen als lijsttrekker voor de D66-kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Als de gemeente Haren zelfstandig blijft zal Sander de verkiezingscampagne aanvoeren. Sander Claassen werd geboren in Dokkum en hij groeide op in Usquert. Hij werkt als docent aan het Instituut voor Sportstudies aan

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 februari 2018
Valentijnstaart D66 naar de vrijwillige brandweermensen

Valentijnstaart D66 naar de vrijwillige brandweermensen

De jaarlijkse Valentijnstaart van D66 – blijk van waardering voor vrijwilligers – gaat dit jaar naar de mannen en vrouwen van de vrijwillige brandweer. De meest professionele vrijwilligers van Haren! Aan het begin van de avond meldden fractievoorzitter Marjan Bachman en fractiewoordvoerder Rogier van der Heijden zich met taarten bij de brandweerkazerne aan de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 januari 2018
Doen wat beslist noodzakelijk is om reële risico’s te ondervangen is wat anders dan een tweesporenbeleid

Doen wat beslist noodzakelijk is om reële risico’s te ondervangen is wat anders dan een tweesporenbeleid

Tijdens de raadsvergadering gisteren zijn, met instemming van de fractie van D66, twee voorstellen aangenomen, waarmee werd besloten minimale voorbereidingen te treffen voor een eventuele samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Heeft D66 daarmee de handdoek in de ring gegooid en besloten de herindeling met de stad te gaan voorbereiden? Welnee! Het standpunt van D66…

Bekijk nieuwsbericht
Verslag van bevindingen Vaste Kamercommissie BZ herindeling GHTB

Verslag van bevindingen Vaste Kamercommissie BZ herindeling GHTB

De Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft een verslag van bevindingen betreffende het wetsontwerp ‘samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer’ verstuurd aan minister Kajsa Ollongren. De meeste fracties hebben vragen naar aanleiding van hun bevindingen. Opvallend stil is het voor wat betreft de commissieleden van PvdA, FvD en PvdD. Van die zijden geen enkele vraag of…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 januari 2018 donderdag 25 januari 2018
D66 Haren en de landelijke uitgangspunten: democratische legitimatie mag niet ondergeschikt zijn aan andere ambities

D66 Haren en de landelijke uitgangspunten: democratische legitimatie mag niet ondergeschikt zijn aan andere ambities

Tijdens de hoorzitting, afgelopen vrijdag 19 januari, maakten twee Kamerleden toespelingen op een veronderstelde tegenstelling tussen D66 landelijk en D66 Haren. Kamerlid Martin Bosma (PVV) riep na het pleidooi van de Harense fractievoorzitter Marjan Bachman: ‘Hadden wij maar zo’n D66’er in Den Haag’ en Albert van den Bosch (VVD) zei na het betoog van wethouder…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 januari 2018
Liever goede buren dan een gedwongen huwelijk met de dominante buurman: verslag van de hoorzitting

Liever goede buren dan een gedwongen huwelijk met de dominante buurman: verslag van de hoorzitting

Liever goede buren dan een gedwongen huwelijk met de dominante buurman Gisteren vond in Hanze Plaza de hoorzitting plaats, waarbij zes leden van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken zich lieten informeren over de voorgestelde herindeling Groningen-Haren-Ten Boer. Het ging om Albert van den Bosch (VVD), Martin Bosma (PVV), Harry van der…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 januari 2018
Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Haren en/of de herindelingsgemeente Groningen

Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Haren en/of de herindelingsgemeente Groningen

Kandidaatstelling lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Haren en/of de herindelingsgemeente Groningen. Beste democraat, In de afgelopen AAV’s heeft de afdeling Haren van D66 besloten om vol in te zetten op de zelfstandigheid maar ook rekening te houden met het feit dat er een herindelingsontwerp bij de Kamers ligt waarbij Haren…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 januari 2018
Herindeling nog steeds een top-down proces. Dat moet anders!

Herindeling nog steeds een top-down proces. Dat moet anders!

Interessant rapport over herindeling in Nederland. Aan het onderzoek werkten onder andere twee D66′ ers uit Haren mee: wethouder Michiel Verbeek en fractievoorzitter Marjan Bachman Herindeling is nog steeds een top-down proces. Burgers en gemeenteraden hebben er nauwelijks invloed op. Creëer daarom ruimte voor democratische experimenten die leiden tot oplossingen met…

Bekijk nieuwsbericht
D66 verbaasd en verontrust over ongelijke behandeling medewerkers bij mogelijke herindeling

D66 verbaasd en verontrust over ongelijke behandeling medewerkers bij mogelijke herindeling

Met verbazing en een gevoel van onrust heeft de fractie van D66 kennis genomen van het voorstel om voorbereidingen te treffen op het gebied van Personeel & Organisatie in het kader van een mogelijke gedwongen herindeling. Er ligt een wetsontwerp dat uitgaat van een reguliere samenvoeging. Dat betekent dat alle medewerkers van de betrokken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 januari 2018 zaterdag 30 december 2017
Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

In het jaar 2017 bleef de bestuurlijke toekomst veel aandacht vragen. Daarover meer aan het einde van dit bericht. Wat betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne werd roet in het eten gegooid. Bouwplannen kwamen een stap verder door het vaststellen van een bestemmingsplan en op de valreep kwam er meer duidelijkheid over de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 december 2017 zondag 3 december 2017 dinsdag 28 november 2017
Integraal huisvestingsplan scholen unaniem aangenomen door de raad

Integraal huisvestingsplan scholen unaniem aangenomen door de raad

Het Integraal Huisvestingsplan scholen is gisteravond unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Haren. In het IHP worden de investeringen benoemd die de gemeente Haren de komende vier jaar zal doen in de onderwijshuisvesting. Het totale investeringsbedrag bedraagt ruim 18 miljoen. Daarmee zullen aan het einde van die periode alle scholen, openbaar, bijzonder en speciaal, voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 november 2017 dinsdag 7 november 2017 dinsdag 31 oktober 2017 vrijdag 27 oktober 2017 maandag 16 oktober 2017 dinsdag 26 september 2017
Gemeenteraad wil helder afwegingskader in nieuw luchthavenbesluit

Gemeenteraad wil helder afwegingskader in nieuw luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde gaat een nieuw luchthavenbesluit aanvragen. In het kader daarvan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Daar kunnen zienswijzen over worden ingediend. De gemeenteraad van Haren heeft met een bijna raadsbreed gesteunde motie het college verzocht een zienswijze in te dienen, waarin aandacht wordt gevraagd voor een helder afwegingskader waarmee economische…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 september 2017 maandag 31 juli 2017
Reactie op artikel Giulia Fabrizi in Dagblad: welk hoger doel legitimeert annexatie van Haren?

Reactie op artikel Giulia Fabrizi in Dagblad: welk hoger doel legitimeert annexatie van Haren?

Opiniestuk: reactie op het artikel van Giulia Fabrizi in het Dagblad van zaterdag 22 juli 2017 In de krant van 22-07-2017 verwijt Giulia Fabrizi de gemeente Haren slechts oog te hebben voor het eigen belang als het gaat om de afwijzing  van een fusie met de gemeente Groningen. Zij doelt  er dan…

Bekijk nieuwsbericht