Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66 heeft nieuwe website

Vanaf vandaag is de nieuwe website van D66 afdeling Haren in de lucht. Na ruim tien jaar en bijna 50.000 bezoekers is afscheid genomen van de vertrouwde mambosite. Het afgelopen jaar bezochten maar liefst 12.694 mensen de site. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er in 2010 nog veel meer…

Bekijk nieuwsbericht

D66 is klaar voor de verkiezingen

D66 afdeling Haren staat in de startblokken. De verkiezingscampagne kan beginnen. Het verkiezingsprogramma is gereed, de folders en flyers worden gedrukt en er staat een groep enthousiaste kandidaten klaar om het democratisch gedachtegoed uit te dragen. En eerdaags gaat de nieuwe website de lucht in.Op donderdag 21 januari zal, tijdens de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Haren wil weer een Vrouwen Advies Commissie (VAC) in Haren

8 januari 2010Dagelijks doen ook de Hareners in en rondom hun woning van alles: ze koken, eten, slapen, werken, ontspannen zich, computeren, ontvangen bezoek. Dat willen zij ongehinderd en met gemak kunnen uitvoeren. Met andere woorden: er is behoefte aan een woning met een hoge gebruikskwaliteit. Dus voldoende bergruimte, genoeg …

Bekijk nieuwsbericht

Anne Staal tekent opnieuw voor D66 Haren

9 januari 2010 Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen presenteerde D66 zich vier maal in het Harener Weekblad met grappige tekeningen, ironische weergaven van actuele politieke kwesties. Die tekeningen waren gemaakt door het jonge Harense tekentalent Anne Staal. Voor deze verkiezingen heeft Anne het verkiezingsprogramma en de verkiezingsfolder…

Bekijk nieuwsbericht

Jeugdhonk Glimmen, een voorbeeld voor andere jeugdhonken

Als er een wedstrijd wordt gehouden voor ‘beste jeugdhonk van Nederland’, dan zou het ons niet verbazen als Jeugdhonk Glimmen als 1e eindigt. Deze jongeren hebben het echt goed voor elkaar. Alle Glimmense jongeren zijn hier welkom en velen komen hier graag. De contacten met andere verenigingen en omwonenden zijn…

Bekijk nieuwsbericht

D66 ziet een Burenhulpcentrale wel zitten

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd in een debat geponeerd dat de gemeenschapszin in Haren verminderde en dat er veel minder mensen dan voorheen vrijwilligerswerk verrichtten. Bij onderzoek bleek dit klinkklare onzin. Er werd door de voorloper van Torion geschat dat in de gemeente Haren minstens vijfduizend mensen (ja, u leest…

Bekijk nieuwsbericht

D66 pleit voor een positief imago van Domotica

Eind 2009 organiseerden de ouderenbonden ANBO en PCOB een bijeenkomst waarin het onder meer ging over Domotica. Het woord "Domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. De officiële definitie van Domotica is: De integratie…

Bekijk nieuwsbericht

D66 dient als proef de kandidatenlijst in

Vandaag is het zover. De proefindiening van onze kandidatenlijst. Deze proefindiening is in het leven geroepen om te kijken of het met de echte indiening op 19 januari 2010 goed zal gaan. Want als er op die dag iets niet in orde is, kan het meedoen aan de verkiezingen in gevaar…

Bekijk nieuwsbericht

D66 is klaar voor het Lijsttrekkersdebat

D66 is klaar voor het Lijsttrekkersdebat: 18 februari in het gemeentehuis alle partijen doen weer mee Zo langzamerhand is het een traditie: het Grote Harense Lijsttrekkersdebat. Of het de vijfde of de zesde keer is, daarover waren de zes bestuursleden van de Harense fracties het niet…

Bekijk nieuwsbericht

De kijk van D66 op Harense ambtenaren

Er bestaan veel vooroordelen over ambtenaren. Een kleine greep: ambtenaren zijn lui, links en hebben lak aan de burger. Ze kijken alleen maar uit het raam, hebben de beste arbeidsvoorwaarden, doen nutteloos werk en gaan slordig gekleed door het leven. Los van de vooroordelen hebben sommigen daadwerkelijk negatieve ervaringen met een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 december 2009

Hoe kijkt D66 tegen parkeren aan?

We hebben een bruisend centrum en willen het graag nog bruisender maken. Dat kan alleen als meer mensen zich aangetrokken voelen tot het centrum. Van binnen en buiten de gemeente. We hebben een fantastisch winkelaanbod en met de ontwikkeling van het Haderaplein zal dat alleen maar mooier worden. Wanneer de gemeente en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2009

Commissie wil verkenning van drie locaties voor Zernikecollege: 2 december 2009

De raadscommissie bespreekt vanavond ondermeer de Nota Ruimtelijke verkenning herhuisvesting bovenbouw Zernikecollege. Deze middelbare school barst op de locatie Westerse Drift letterlijk al jaren uit de voegen: uitbreidingsmogelijkheden zijn er beslist niet meer. Nu deze Groningse school een eigen schoolbestuur gaat krijgen en van dislocatie wordt omgevormd naar nevenlocatie, wat betekent dat de financiële middelen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2009

Raadsvergadering 30 november 2009

De agenda van de raadsvergadering van november kent maar één belangrijk onderwerp: het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen voor 2010. Met dit onderwerp en met een paar vragen van raadsleden worden in totaal vijf kwartier gevuld. Over opgepakte jongeren, te hard rijden in Onnen, het parkeerbeleid aan de Kroonkampweg en natuurlijk over de gemeentelijke belastingen.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 november 2009

Senioren willen huren en dichtbij de voorzieningen wonen

Wonen met zorgIn het Harense Gorechthuis zijn op donderdag 19 november zo’n 45 oudere burgers bijeen gekomen om met beleidsmedewerkers en maar liefst twee wethouders (van wonen en van zorg) te praten over hun mening en wensen op het WMO-beleidsterrein ‘Wonen met zorg’. Op basis van dit gesprek en een gesprek met betrokken instanties zal…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 november 2009

Kandidatenlijst vastgesteld

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 ziet er als volgt uit: 1. Gerben Pek  2. Wil Legemaat 3. Fokke Fennema 4. Marjan Bachman 5. Gerard van den Broek 6. Oscar Keet 7. René Heikens 8. Ewold de Maar 9. Lex Dieperink 10. Frida Pathuis 11 Meindert Alsma 12. Irmi Klijntunte…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 november 2009

De ‘Kuub-methode’: meedenken, meebeslissen, meedoen (m3)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />    Hoe geef je burgers echt invloed op hun eigen leefomgeving? Hoe breng je de politiek dichter bij de burger? D66 Haren introduceert de ‘Kuub-methode’: meedenken, meebeslissen, meedoen (m3). Deze methode is getoetst aan de ervaringen van Plaatselijk Belang Glimmen, Dorpsbelangen Onnen, Dorpsbelangen Noordlaren en…

Bekijk nieuwsbericht

Behandeling begroting 2010: 5 november 2009

In een marathonvergadering wordt vandaag de begroting voor 2010 behandeld. De coalitiepartijen houden betogen over alles wat dit college in de afgelopen drieënhalf jaar tot stand heeft gebracht en over vertrouwen. Maar de voorbeelden waarmee men dat kracht wil bijzetten zijn uitermate mager. Het regent moties (6) en amendementen (5), vooral van D66 en het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 oktober 2009

De kunst van het weglaten: uitleg bij de begroting, 15 oktober 2009

In een warm zaaltje in ’t Clockhuys geeft de gemeentesecretaris Eppo van Koldam, bijgestaan door concerncontroller Peter van den Bosch, technische uitleg over de concept begroting voor 2010, aan de raadsleden. Begrotingscyclus  In het voorjaar van bijvoorbeeld 2009 wordt er een Beleidsbegroting gepresenteerd, in september een Jaarplan. Dat wordt in 2010 uitgevoerd en in mei…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 oktober 2009