Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017 dinsdag 27 juni 2017
D66 positief over jaarstukken, voorjaarsnota en perspectiefnota

D66 positief over jaarstukken, voorjaarsnota en perspectiefnota

De fractie van D66 is positief over de Jaarrekening 2016, de Voorjaarsnota 2017 en over de Perspectiefnota die door het college zijn gepresenteerd. De jaarrekening sluit (na goedkeurende accountantscontrole) precies op nul. Welke gemeente doet dat na? De voorjaarsnota kent weinig mutaties en de perspectiefnota is geheel in lijn met de afspraken die vorig jaar…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 juni 2017
Gemeenteraad wil betrokken blijven bij afwegingen verkoop De Rieshoek

Gemeenteraad wil betrokken blijven bij afwegingen verkoop De Rieshoek

De gemeenteraad wil actief berokken blijven bij de afwegingen die leiden tot verkoop van De Rieshoek. Dat werd maandagavond duidelijk toen een meerderheid van de raad een amendement indiende, waarbij het gebouw in het kader van de gemeentelijke vlootschouw de B- status krijgt, wat zoveel wil zeggen als: de raad kan besluiten dit gebouw te…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 mei 2017 dinsdag 28 maart 2017
Gemeenteraad wil recreatieve functie terug op Onnenstaete

Gemeenteraad wil recreatieve functie terug op Onnenstaete

Vorige week voerde burgemeester Pieter van Veen een gesprek met omwonenden van recreatiepark Onnenstaete en met het bestuur van Dorpsbelangen Onnen. In juli vertrekt het COA uit Onnen. Uit het gesprek werd duidelijk dat de eigenaar van Onnenstaete er graag Oosteuropese werknemers wil huisvesten die gaan werken aan de uitbreiding van Google. De ervaring elders leert…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 maart 2017

Tunnel, upgrade station en stationsplein worden gerealiseerd

persbericht gemeente Haren Gemeente Haren en ProRail tekenen overeenkomst Groen licht voor realisatie tunnel, station en herinrichting stationsplein Op 24 maart 2017 tekenden wethouder Mariska Sloot namens de gemeente Haren en regiodirecteur Jan Mulder namens ProRail de overeenkomst die de realisatie van de onderdoorgang tussen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 maart 2017 vrijdag 10 maart 2017
Landelijke bustour in Haren: veel enthousiasme voor en door D66

Landelijke bustour in Haren: veel enthousiasme voor en door D66

Donderdag 9 maart brachten verscheidene D66-kandidaten een bezoek aan Haren. Met de landelijke bustour arriveerden Wouter Koolmees (3), Rob Jetten (12), Antje Diertens (18), Jaimi van Essen (30) en Carmen Hoogeveen (48) in Haren. Zij werden vergezeld door een stoet van gedreven campagnevoerders. In Haren werd een bezoek gebracht aan het Zernike College. In de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 28 februari 2017
Onnenstaete na vertrek COA: regelgeving aanscherpen en handhaven

Onnenstaete na vertrek COA: regelgeving aanscherpen en handhaven

In de commissievergadering is duidelijk geworden dat de raad zorgen heeft over de toekomst van Onnenstaete: gaan we straks, na het vertrek van het COA (24 juni) weer op de oude voet verder? Het college hield vol dat het huidige instrumentarium voldoet, maar de praktijk voor 2013 is dat er allerlei ongeoorloofde praktijken plaatsvonden. Langdurige bewoning door…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 februari 2017
Speeddaten met zorgaanbieders

Speeddaten met zorgaanbieders

Speeddaten Op 14 februari konden de raads- en commissieleden in het gemeentehuis kennis maken met de aanbieders uit het Sociaal Domein en ze bevragen over transitie en transformatie. Twee termen die aan moeten geven hoe de veranderingen in zorg, werk en inkomen hun weg moeten vinden. En dat geldt zowel voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 februari 2017 vrijdag 3 februari 2017
D66 Haren: vol overtuiging en met vertrouwen op naar Den Haag

D66 Haren: vol overtuiging en met vertrouwen op naar Den Haag

De fractie van D66 Haren heeft de besluitvorming in Provinciale Staten over de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer op de voet gevolgd. D66 had meer verwachtingen van het dualisme en van het controlerend vermogen van Statenfracties die gelieerd zijn aan de coalitie met een coalitieprogramma dat ‘In vertrouwen’ heet en dat belooft dat gemeenten over hun eigen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 januari 2017

Open brief aan de inwoners van de provincie Groningen

D66-lid Ries de Langen schreef een open brief aan de inwoners van de provincie Groningen over zijn zorgen omtrent het gebrek aan controlerend vermogen van onze volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten. Onder de titel: ‘Wie echt oppositie voert, is een spelbederver’. U kunt de brief hier lezen: Open brief aan de inwoners

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 januari 2017
Haren in de Statencommissie, verslag Michiel Verbeek

Haren in de Statencommissie, verslag Michiel Verbeek

Afgelopen woensdag 25 januari werd het dossier herindeling Groningen-Haren-Ten Boer behandeld in de Statencommissie. Wethouder Michiel Verbeek was erbij en schreef er een helder verslag over op zijn website www.michielverbeek.nl  . Uit de inleiding: ‘Tijdens de Statencommissievergadering over het herindelingsadvies Groningen-Haren-Ten Boer zag ik kritiekloze lakeien, goed ingevoerde kritische Statenleden en een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 januari 2017 donderdag 12 januari 2017 zaterdag 31 december 2016 dinsdag 29 november 2016 donderdag 10 november 2016 zaterdag 5 november 2016 zaterdag 22 oktober 2016 donderdag 6 oktober 2016
Woensdag 12 oktober informatie- en schrijfavond Handen af van Haren

Woensdag 12 oktober informatie- en schrijfavond Handen af van Haren

In Haren heeft een groep inwoners die zich verzetten tegen de herindelingsplannen van de Provincie het platform ‘Handen af van Haren’ opgericht. Dit platform beheert een mooie overzichtelijke website http://www.handenafvanharen.nl waarop alle informatie geplaatst is te maken heeft met het dossier herindeling en waar alle mogelijke informatie voor het schrijven van zienswijzen te vinden is. Een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 september 2016 dinsdag 20 september 2016 zaterdag 17 september 2016

Coalitie: wij zetten krachtig in op Beterr Haren

Coalitie: wij zetten krachtig in op Beterr Haren     Vijf statements van de coalitiepartijen D66, GVH en CDA: 1. Wij gaan vol overtuiging voor behoud zelfstandigheid 2. Wij zetten vol vertrouwen in op uitvoering verbeterplan Beterr Haren 3. Wij hebben nooit ingestemd…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 september 2016
Persbericht: coalitiepartijen Haren richten zich op uitvoering Beterr Haren

Persbericht: coalitiepartijen Haren richten zich op uitvoering Beterr Haren

Persbericht: coalitiepartijen Haren richten zich op uitvoering Beterr Haren Nu ook onderzoek van het COELO heeft bevestigd dat er in Haren geen acuut financieel probleem is en met politieke wil de financiën verder op orde te krijgen zijn, besluiten de Harener coalitiepartijen D66, Gezond Verstand Haren en CDA dat Haren zich voluit…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 augustus 2016