Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 december 2015
Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2015 In het jaar 2015 waren de raadsagenda’s goed gevuld. De bestuurlijke toekomst bleef veel aandacht vragen en de daadwerkelijke uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken vond plaats. Er werd eindelijk een locatie gekozen voor de nieuwe brandweerkazerne en verscheidene bouwplannen kwamen een stap verder door het vaststellen van een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 december 2015
D66 in gesprek op de markt

D66 in gesprek op de markt

Daar waren ze weer: de witte jasjes op de vrijdagmiddagmarkt. D66 is zichtbaar, ook als er geen verkiezingen in aantocht zijn. Geen flyers dit keer, maar kerstchocolade. Veel leuke gesprekken met voorbijgangers, met als gespreksonderwerp vooral de zelfstandigheid van Haren. Veel instemming met onze keuze, maar ook vragen. Wie geen tijd had…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 december 2015 zaterdag 14 november 2015

Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

Soort bijeenkomst:                Transitiearena Arbeidsmatige dagbesteding en Beschut werk. Georganiseerd door:              Movisie (www.movisie.nl) Kennis en aanpak van sociale                                              vraagstukken Datum:                                   11 november 2015 Plaats:                                    Utrecht Aanwezig:                              ca. 50 mensen uit alle windstreken en…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 november 2015 vrijdag 30 oktober 2015
Van amendement naar Dorpsfonds

Van amendement naar Dorpsfonds

D66 heeft bij de begrotingsvergadering van november 2014, samen met de VVD, per amendement de aanzet gegeven tot het beschikbaar stellen van middelen om een Dorpsfonds op te richten. De fractie had zich bij de verkiezingen in 2014 al sterk gemaakt voor initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat Haren een vitaal en gastvrij Dorpscentrum heeft. Het levendig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 oktober 2015 maandag 26 oktober 2015 dinsdag 29 september 2015
D66 bezorgd over verkeersveiligheid in Haren Noord: laat buslijn 51 voorlopig niet rijden

D66 bezorgd over verkeersveiligheid in Haren Noord: laat buslijn 51 voorlopig niet rijden

De fractie van D66 is niet gelukkig met het plan van de gemeente en het OV-bureau Groningen Drenthe om buslijn 51, de lijn Haren-Assen, aan het einde van het jaar te laten rijden door Haren-Noord. De bus rijdt nu via de Rijksstraatweg. Het idee is dat een (grote gelede) bus via de Dilgtweg, Oosterweg, Kerklaan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 september 2015 vrijdag 18 september 2015 maandag 7 september 2015 zondag 6 september 2015 dinsdag 1 september 2015 zaterdag 29 augustus 2015
Uitnodiging bestuur D66

Uitnodiging bestuur D66

Beste democraten, Voor de zomer heeft u de aankondiging ontvangen van het bezoek aan onze Harense afdeling van de nieuwe D66-gedeputeerde, Fleur Graeper en kennismaking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit.   …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 juli 2015
Nieuwbouw Zernike College: licht, ruim, duurzaam en kleurrijk

Nieuwbouw Zernike College: licht, ruim, duurzaam en kleurrijk

Net voor de vakantie was de eerste oplevering van het nieuwe gebouw van het Zernike College aan de Kerklaan. Wethouder Michiel Verbeek ontving symbolisch de sleutel van de bouwers en hij overhandigde die weer aan O2G2, waar het Zernike onder valt. Mooie toespraken, veel lovende woorden, voor Team4 architecten, bouwer Rottinghuis, vooral ook voor Hedwig…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 juni 2015 zondag 7 juni 2015 woensdag 29 april 2015
Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer vastgesteld

Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer vastgesteld

Gisteravond is het bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer vastgesteld door een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Het plan was al tweemaal in de gemeenteraad behandeld, niet verwonderlijk gezien de complexiteit en de vele facetten. De fractie van D66 blikte terug en gaf vervolgens goedkeuring aan het plan. EHS 28 april 2015…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 april 2015

De fractie van D66 Haren is positief over het Provinciaal Collegeakkoord

Donderdagavond 23 april hebben de vijf partijen (D66, SP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks) tijdens een persconferentie het nieuwe collegeakkoord gepresenteerd. Zij gaan gezamenlijk het Groningse provinciebestuur vormen. In het nieuwe programma staan de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘ruimte geven’ centraal. Zij vormen de kern van een andere bestuurscultuur die het nieuwe college voor…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 april 2015 donderdag 2 april 2015 donderdag 19 maart 2015
D66 Haren: bijna 50% meer stemmen dan in 2011! Hier is de einduitslag

D66 Haren: bijna 50% meer stemmen dan in 2011! Hier is de einduitslag

In Haren boekte D66 grote winst bij de Provinciale Statenverkiezingen: maar liefst 16,1 % van de kiezers maakte een hokje van de democraten rood. Vergeleken met vier jaar geleden (11,2 %) is dat een stijging van maar liefst 44 %. Provinciaal gezien haalde D66 Haren het hoogste percentage D66-stemmen, gevolgd door Groningen, dat net onder…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 maart 2015
Bespreking locatiekeuze brandweerkazerne van de agenda 16 maart 2015 gehaald

Bespreking locatiekeuze brandweerkazerne van de agenda 16 maart 2015 gehaald

De geagendeerde bespreking en besluitvorming locatiekeuze brandweerkazerne zal niet plaatsvinden in de maand maart 2015. De fractievoorzitters hebben over het geagendeerde voorstel overleg gevoerd. De meerderheid van de fracties willen de besluitvorming binnen de Veiligheidsregio over het wel of niet in eigendom nemen van kazernes afwachten en de uitkomsten hiervan betrekken in het Harense besluitvormingsproces.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 maart 2015
Campagne PS 2015 in Haren

Campagne PS 2015 in Haren

Deze vrijdagmiddag kleurde de Harener markt wit en groen: D66 voerde campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015. (Fractie)leden van D66 Haren vergezelden Provinciale kandidaten Bianca Kruize (4 op de kandidatenlijst), Sander Claassen (5) en Marc Hesp (10) en enkele enthousiaste campagnemedewerkers. Honderden flyers werden uitgedeeld en er waren veel boeiende gesprekken met inwoners.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 maart 2015 donderdag 26 februari 2015
Verkiezingsdebat 5 maart

Verkiezingsdebat 5 maart

Het Groot Provinciaal Verkiezingsdebat in Haren Negen politieke partijen, allen aanwezig in de Provinciale Staten gaan op donderdag 5 maart aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Haren de discussie met elkaar aan over het toekomstig beleid in de provincie Groningen. Voor de pauze discussie in vier rondes  met…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 februari 2015 zaterdag 14 februari 2015
Valentijnstaart D66 dit jaar naar stichting Vervoer voor Ouderen Haren

Valentijnstaart D66 dit jaar naar stichting Vervoer voor Ouderen Haren

Elk jaar op Valentijnsdag zet D66 afdeling Haren een (vrijwilligers)organisatie, die veel betekent voor de inwoners van Haren, in het zonnetje. Dit jaar is dat de Stichting Vervoer voor Ouderen Haren. Vijftien jaar geleden nam een drietal Harenaars het initiatief om ouderen die zelf niet over vervoer beschikken om te winkelen, naar…

Bekijk nieuwsbericht