Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 februari 2015

Politiek: met molenstenen zijn nauwelijks lieverkoekjes te bakken

Politiek is een bijzonder ‘bedrijf’ met eigen spelregels. Zodra je in de positie komt dat je kunt (mee) ‘regeren’ krijg je de verantwoordelijkheid voor alles wat je voorgangers met een meerderheid van stemmen hebben doorgevoerd, inclusief al datgene waar je zelf ooit tegen stemde. Natuurlijk ben je wel in de gelegenheid om hier en daar…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 februari 2015
Provinciale D66 Kandidaten in gesprek met Haren

Provinciale D66 Kandidaten in gesprek met Haren

Vandaag, zaterdag 7 februari, deed de provinciale campagnekaravaan Haren aan. Vijf kandidaat-Statenleden en EK-kandidaat Henk Pijlman gingen in gesprek met inwoners. Een groep D66-leden uit Haren, zes (steun) fractieleden en wethouder Michiel Verbeek vergezelden hen. Wat verwachten de Hareners van de provinciale politiek? Een bloemlezing: - Meer vrouwen in de politiek - Betere…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 februari 2015

D66: regionale aanpak doorgaand vrachtverkeer heeft een meerwaarde

Enkele omliggende gemeenten hebben aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan de uitvoering van het Harense zonaal verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Jammer! Tegelijkertijd hebben de gemeenten die participeren in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen aangegeven graag samen met Haren naar een goede oplossing te zoeken die ook voor de omringende gemeenten geldt. Want bijvoorbeeld ook Tynaarlo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 januari 2015 woensdag 28 januari 2015 vrijdag 16 januari 2015 dinsdag 13 januari 2015 zaterdag 27 december 2014
Jaaroverzicht 2014: goed bezig

Jaaroverzicht 2014: goed bezig

 Het jaar 2014 was een druk, maar ook erg productief jaar. De politieke agenda werd gedomineerd door de bestuurlijke toekomst en de vormgeving van de drie grote taken die het Rijk per 1 januari 2015 op de gemeentelijke bordjes schuift. In 2014 schreef D66 Haren geschiedenis: bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart haalde D66 in Haren…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 december 2014 woensdag 3 december 2014
Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma D66 vastgesteld PS2015

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma D66 vastgesteld PS2015

Afgelopen dinsdag is de D66 kandidatenlijst voor de Groninger Statenverkiezingen 2015 vastgesteld. Tim Zwertbroek uit Groningen is reeds verkozen als lijsttrekker van D66. Tim heeft sinds 2011 zitting in Provinciale Staten, waarvan het grootste deel als fractievoorzitter. De kandidaten komen uit de hele provincie en hebben naast een algemene visie op de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 november 2014

Gemeenteraad kent voortaan twee commissies

Gisteravond zijn de voorstellen van de commissie bestuurlijke vernieuwing door de gemeenteraad aangenomen. De belangrijkste ‘vernieuwingen’ zijn dat er vanaf januari 2015 twee verschillende commissievergaderingen zullen zijn en dat het presidium bestaat uit de commissievoorzitters. Eigenlijk precies zoals het vroeger was, tot vorige commissies bestuurlijke vernieuwing voorstelden naar één commissie te gaan en het presidium…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 november 2014 vrijdag 7 november 2014 donderdag 6 november 2014
Bestuurlijke Toekomst Haren: Provincie toont zich niet de procesregisseur die commissie Jansen aanbeveelt

Bestuurlijke Toekomst Haren: Provincie toont zich niet de procesregisseur die commissie Jansen aanbeveelt

Vandaag verscheen in het Dagblad van het Noorden een uitstekend opiniestuk van de heer Charles Vlek, inwoner van onze mooie gemeente. Het stuk besluit met vraag richting de Provincie: 'Wanneer matigt het Gronings provinciebestuur zijn 'Haagse' ambities voor bestuurlijke reorganisatie en keert het terug tot de belangen van plaatselijke democratie, zelfbestuur en dienstverlening?' U…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 oktober 2014 dinsdag 28 oktober 2014
Nieuwe brandweerkazerne? Gemeenteraad heeft vooralsnog voorkeur voor Westerse Drift

Nieuwe brandweerkazerne? Gemeenteraad heeft vooralsnog voorkeur voor Westerse Drift

De gemeenteraad deelt vooralsnog de voorkeur van het college voor het Stationsgebied als meest geschikte locatie voor de nieuwe brandweerkazerne niet. Zes van de zeven fracties vonden elkaar en formuleerden een gemeenschappelijke standpunt. Namens de fracties van D66, GVH, VVD, PvdA, GL en CU sprak D66-woordvoerder Rogier van der Heijden tijdens de raadsvergadering van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 oktober 2014
Pannenbier Zernike College

Pannenbier Zernike College

Afgelopen donderdag werd het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw Zernike College aan de Kerklaan. Wethouder Michiel Verbeek trakteerde op het traditionele pannenbier en een broodje kroket. Het werd wel maltbier, want het Zernike College zal een alcoholvrije school worden. De nieuwbouw aan de Kerklaan verloopt voorspoedig en als alles volgens plan blijft gaan,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 oktober 2014 dinsdag 7 oktober 2014
Onderwijs aan kinderen AZC: goede zaak, maar hoe wordt het betaald?

Onderwijs aan kinderen AZC: goede zaak, maar hoe wordt het betaald?

Met inzet en voortvarendheid heeft CBS De Borg zich ingezet voor nieuwe leerlingen die als asielzoekerskinderen sinds kort in de Onnerstaete wonen. Volgende week wordt de voormalige school ‘Het Hunnedal’ in Onnen betrokken. Daar zijn lokalen in gereedheid gebracht en is voor meubilair en aangepaste inrichting gezorgd voor vier groepen. Op de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 oktober 2014
Meerweg fase 1 afgerond

Meerweg fase 1 afgerond

In 2010 ging het ambitieuze project 'Meerweg ontwikkelt meer' van start: een ingrijpende facelift van het Paterswoldsemeergebied, inclusief de totale vernieuwing van de Meerweg. Het was maar de vraag of de deadline die was verbonden aan Europese subsidies, gehaald zou worden. Dat is gelukt en vandaag, 3 oktober, werd de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 september 2014 maandag 22 september 2014
Raadsleden bezoeken polder Oosterland

Raadsleden bezoeken polder Oosterland

Maandagochtend bezocht een groepje raadsleden, met de griffier, polder Oosterland. In dit uitgestrekte gebied gebruikt de familie Woldring 130 ha voor begrazing door ongeveer 120 Limousin-koeien. Sinds enkele jaren verslechtert de gezondheid van de koeien; er zijn er zelfs al enkele dood gegaan. Onderzoek wees uit dat het gras veel te veel zware metalen levert, waaronder zink.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 september 2014
Bouw Oosterhaar gaat van start

Bouw Oosterhaar gaat van start

In een grote feesttent aan de Hopweg werden vanmiddag de startdocumenten getekend voor de bouw van een nieuw winkelcentrum en 58 appartementen in de sociale huursector in Oosterhaar. Onderdeel van het gemeentelijk plan 'Van spoor tot steeg'. Namens de gemeente Haren tekende wethouder Mariska Sloot de overeenkomsten met woningcorporatie Woonborg en de bouwers Rottinghuis en…

Bekijk nieuwsbericht
Gemeenteraad bespreekt SWOT-analyse uitvoeringskracht gemeentelijke organisatie

Gemeenteraad bespreekt SWOT-analyse uitvoeringskracht gemeentelijke organisatie

Een belangrijk agendapunt van de raadscommissie op 23 september is de bespreking van de zogenaamde SWOT-analyse van de uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. De analyse moet een antwoord geven op de vraag: is er een probleem, zo ja,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 september 2014
Raadsleden op bezoek bij Harener zorgaanbieders

Raadsleden op bezoek bij Harener zorgaanbieders

Deze week is in Haren benoemd tot week van het Sociaal Domein. Wethouder Michiel Verbeek en beleidsmedewerkers praatten de gemeenteraad bij over de ontwikkelingen en vorderingen. Raadsleden gingen op bezoek bij verscheidene zorgaanbieders in Haren en donderdagavond gaan raadsleden in een 'rondetafelsetting' in gesprek met zorgaanbieders. Ook is er een kennismaking met de leden van de WMO…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 augustus 2014 donderdag 31 juli 2014
Fractie D66 bezoekt Onnenstaete

Fractie D66 bezoekt Onnenstaete

Op bezoek bij Onnenstaete Gisteren, woensdag 30 juli, brachten drie leden van de D66-fractie een bezoek aan Onnenstaete. De fractie wil zich graag persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie op Onnenstaete, uit belangstelling en omdat de raadsleden vanuit de samenleving verscheidene vragen krijgen. Op Onnenstaete werden wij gastvrij ontvangen door de…

Bekijk nieuwsbericht