Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 januari 2014
Burgerraadpleging: een half ei is beter dan een lege dop

Burgerraadpleging: een half ei is beter dan een lege dop

Gisteravond besloot de gemeenteraad van Haren formeel tot het houden van een burgerraadpleging, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. Aan de kiesgerechtigde inwoners van Haren wordt de vraag voorgelegd: ‘De gemeenteraad van Haren heeft op 25 november 2013 een voorlopig besluit genomen tot een toekomstige samenvoeging (herindeling) van de gemeente Haren met…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 januari 2014
Gedeputeerde Bote Wilpstra: voor Haren staat de deur naar Drenthe nog steeds op een kier

Gedeputeerde Bote Wilpstra: voor Haren staat de deur naar Drenthe nog steeds op een kier

Gedeputeerde Bote Wilpstra: voor Haren staat de deur naar Drenthe nog steeds op een kier. De Commissie Bestuur, Financiën en Economie van Provinciale Staten Groningen vergaderde 22 januari over het dossier Herindeling. GS hebben een voordracht gedaan voor de volgende stap in het proces. Tevoren kregen alle gemeenteraden van de drieëntwintig betrokken…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 21 januari 2014
Eensgezinde oppositie bij hoorzitting Provincie

Eensgezinde oppositie bij hoorzitting Provincie

Op 22 januari spreekt de Commissie Bestuur, Financiën en Economie van Provinciale Staten over het dossier herindeling. Alle Groninger gemeenteraden waren, verspreid over drie dagen, uitgenodigd hun standpunten over het herindelingsproces te geven.  Dit voorafgaande aan de commissievergadering. Haren was op 21 januari aan de beurt. Haren werd vertegenwoordigd door maar liefst vijf woordvoerders. De coalitie…

Bekijk nieuwsbericht

D66 nu grootste fractie in de gemeenteraad

Nu voormalig VVD'er Hein Frima als eenmansfractie verder gaat in de gemeenteraad van Haren, is de fractie van D66 de grootste fractie. Dit op basis van het aantal stemmen dat op de verschillende partijen is uitgebracht in 2010. VVD was voorheen de grootste fractie, na de afsplitsing van raadslid Frima is de grootte van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 januari 2014 vrijdag 17 januari 2014
Ledenraadpleging VNG: wat was het antwoord van de gemeente Haren?

Ledenraadpleging VNG: wat was het antwoord van de gemeente Haren?

Uit de media vernamen wij dat de VNG een ledenraadpleging heeft gehouden over het in december bereikte overlegresultaat met staatssecretaris Van Rijn betreffende WMO/persoonlijke verzorging. Uit deze raadpleging blijkt dat twee derde, van de ruim 300 gemeenten die respons gaven, het onderhandelingsresultaat afwijst. Zonder twijfel is ook aan de gemeente Haren de vraag van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 9 januari 2014
Inwoner Charles Vlek: ‘Haren halsoverkop in de herindeling’

Inwoner Charles Vlek: ‘Haren halsoverkop in de herindeling’

De gemeenteraad van Haren maakte de afgelopen maanden kennis met inwoner Charles Vlek (Emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen) als inspreker op het dossier 'gemeentelijke herindeling'. De heer Vlek  weet op heldere wijze aan te geven wat er mankeert aan de wijze waarop er in Haren met dit belangrijke onderwerp wordt omgegaan. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013 dinsdag 24 december 2013 donderdag 19 december 2013 woensdag 18 december 2013
Regels voor schenken alcohol in buurt- en dorpshuizen en sportkantines vastgesteld

Regels voor schenken alcohol in buurt- en dorpshuizen en sportkantines vastgesteld

De wetgever geeft de opdracht om regels te stellen mbt tot de schenktijden van paracommerciële instellingen om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca tegen te gaan. Het college vertaalt dit door voor alle paracommerciële instellingen te kiezen voor schenktijden tussen 12:00 en 24:00uur. De wetgever geeft ons…

Bekijk nieuwsbericht
Moorkop voor D66 Haren

Moorkop voor D66 Haren

Maandagavond weer een gedenkwaardige raadsvergadering. Met twee aangenomen moties is het gelukt meer duidelijkheid te krijgen over de raadsbesluiten die in de nacht van 25 op 26 november zijn genomen. Er worden tot de verkiezingen géén besluiten genomen die het moeilijker maken na de verkiezingen een ander herindelingsbesluit te nemen en de burgerraadpleging tijdens de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 december 2013

PvdA doet aan stemmingmakerij op grond van foute informatie

Op de site van Haren de Krant lazen wij het bericht dat de PvdA stelt dat een grote meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo het standpunt heeft ingenomen dat een herindeling met Haren niet gewild wordt. De PvdA heeft deze wetenschap afgeleid uit het beluisteren van de raadvergadering van Tynaarlo, van 10 december 2013. De…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 december 2013
Opstelterrein in De Vork lijkt al beklonken door college en GS

Opstelterrein in De Vork lijkt al beklonken door college en GS

Gisteravond kwam gedeputeerde Mark Boumans persoonlijk uitleg geven over de keuze van de provincie voor De Vork als locatie voor een opstelterrein voor treinen. Het stationsgebied in Groningen wordt drastisch aangepast aan de eisen des tijds, de ruimte die het huidige opstelterrein inneemt, is nodig voor perrons en andere zaken. Uit een onderzoek naar zes…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 december 2013
Gedeputeerde Boumans komt uitleggen waarom opstelterrein in 'De Vork' moet komen

Gedeputeerde Boumans komt uitleggen waarom opstelterrein in 'De Vork' moet komen

Dinsdag 10 december, 19.30 uur, komt gedeputeerde Mark Boumans aan de raadscommissie uitleggen waarom het provinciaal betuur van mening is dat het opstelterrein voor treinen in 'De Vork' (het gebied tussen twee spoorlijnen, ten noordoosten van het station) moet komen. Namens de provincie Groningen geven de heren Buikhuizen en Boumans een toelichting op de volgende…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 november 2013

Oppositie wil spoeddebat over onduidelijkheid raadsbesluit herindeling

De oppositiepartijen CDA, Gezond Verstand Haren en D66 vragen een spoeddebat aan in verband met de chaotische omstandigheden waaronder het richtinggevende raadsbesluit afgelopen maandag is genomen. Er heerst inmiddels volstrekte verwarring over de vraag of het hier een definitief of een voorlopig besluit betreft, dit heeft alles te maken met de gang van zaken rondom…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 november 2013 dinsdag 26 november 2013

D66 steunt herindelingsvoorstel college niet

De fractie van D66 steunt het herindelingsvoorstel van het college niet. Met teleurstelling is kennis genomen van dit voorstel. Het lijkt selectief toegeschreven naar de opdracht van de provincie: herindelen met de stad Groningen, Ten Boer en een deel van Slochteren. Op grond van een eigen vergelijking en weging van de informatie komt de fractie…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 november 2013

Ledenvergadering D66 stelt verkiezingsprogramma vast

De zeer goed bezochte Algemene Ledenvergadering van D66 afdeling Haren heeft woensdagavond 20-11-2013 het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 vastgesteld. Daaraan vooraf vond een plezierige, constructieve discussie plaats over de amendementen die verscheidene leden hadden ingediend op het concept. Uiteraard wordt het onderwerp ‘gemeentelijke herindeling’ onderdeel van het verkiezingsprogramma. De leden van D66 hechten…

Bekijk nieuwsbericht
Inwoners Haren hebben sterke voorkeur voor herindeling met Tynaarlo

Inwoners Haren hebben sterke voorkeur voor herindeling met Tynaarlo

De afgelopen vijfweken waren fractieleden en (bestuurs)leden van D66 Haren te vinden op de markt of in het winkelcentrum Oosterhaar om in gesprek te gaan met willekeurige inwoners over hun voorkeur voor een herindelingspartner. Ook via de website of per post konden  inwoners hun voorkeur geven. Opvallend was dat maar weinig mensen het gesprek niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 november 2013