Steun ons en help Nederland vooruit

Peter Hidding

Raadslid

Welzijn, zorg, jeugd, ouderen
Volksgezondheid
Openbare werken, nutsbedrijven
Sociale zaken, arbeidsmarkt
Sport
Monumentenbeleid
Natuur, landschap, water
Kleine kernen, plattelandsbeleid
Duurzaamheid
Buitenstedelijk water

Rijksstraatweg 103 9752 BA Haren tel. 06-49669145