Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

57 publicaties gevonden.

 • Zwembad: waarom stemde D66 tegen het voorstel en voor de motie

  20 december 2011 Het zal voor veel mensen niet te volgen zijn geweest wat er gisteravond gebeurde in de besprekingen rond het zwembad. D66 stemde tegen het collegevoorstel en voor een motie van CDA, GL, GVH en CU. Waarom, dat kunt u lezen in onze bijdrage hieronder. Het collegevoorstel was en bleef…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Bestuurlijke visie komt maar niet van de grond

  27 december 2011 Op de agenda van de laatste raadsvergadering van 2011 staat de bespreking van de notitie “Bestuurlijke visie Haren 2012-2025”. De raad heeft de afgelopen jaren meerdere malen de wens uitgesproken te komen tot een lange termijn visie voor Haren, omdat zo’n beeld richting kan geven bij belangrijke besluiten die…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • D66 in de gemeenteraad: terugblik op 2011

  29 december 2011 In de Harener gemeenteraad wordt D66 vertegenwoordigd door drie raadsleden en een plaatsvervangend commissielid. Waarmee hebben zij zich in 2011 zoal beziggehouden? Een terugblik op een boeiend, druk en soms enerverend jaar. De fractie: veel overleg en bijzonder goede sfeer We kunnen rustig stellen dat…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Het zwembad en de wet van Murphy

  12 januari 2012 Het zwembad en de wet van Murphy Als de wet van Edward Murphy, in de betekenis van "Anything that can go wrong will go wrong" ergens van toepassing lijkt, is het wel op zwembad Scharlakenhof. De overeenkomst met Optisport mislukte, maar nog voor daar weloverwogen op…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Motie Openbaar Subsidieregister met algemene stemmen aangenomen

  30-01 2012 Vanavond heeft de voltallige gemeenteraad van Haren een motie van D66, mede ingediend door CU en CDA, aangenomen. De motie vraagt alle gemeentelijke subsidies op de gemeentelijke website openbaar te maken, om op deze wijze raad en burgers inzicht te geven in de verstrekte gemeenschapsgelden. Ook de gemeentelijke subsidievormen en de…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • En weer: het zwembad en asbest

  31 januari 2012 De fractie van D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 30 januari ingestemd met het collegevoorstel om met de sanering van het nieuw gevonden asbest in het zwembad te wachten tot er duidelijkheid is over het voortbestaan van het zwembad. D66 heeft wel aangegeven niet tevreden te zijn over de…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Imagoschade? Ja! Maar door wie?

  21 februari 2012 Een aantal maanden geleden werd Haren opgeschrikt door het nieuws dat al 10 jaar lang parkeerbonnen van bestuurders en ambtenaren werden verscheurd. Een van de wethouders maakte ook gebruik van deze 'regeling' en werd daar op aangesproken door D66-wethouder Gerben Pek. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het afschaffen van…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Raadsonderzoek: terreur van financiële kaders

  22 februari 2012 Vandaag, 22 februari, een stevige klus voor de commissie raadsonderzoek: zes verhoren. Twee politici, voormalig wethouder Anje Toxopeus en voormalig burgemeester Mark Boumans, en vier mensen uit de ambtelijke organisatie: voormalig gemeentesecretaris Eppo van Koldam en de projectleiders Peter Teerhuis, Frits Kamminga en Willem Schwertman, pijnigen hun geheugen.…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Raadsonderzoek: belangrijk rapport of onbenullig briefje?

  24 februari 2012 De tweede dag van het raadsonderzoek is de beurt aan Peter van den Bosch, in 2009 ambtelijk opdrachtgever van het project Haderaplein, Gerben Pek, huidig wethouder, De heer M. Sotthewes van Draaijer en Partners en de voormalige wethouders Theo Berends en Jeroen Niezen. Verschil in perceptie…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Integriteit: is geen antwoord ook een antwoord?

  14 maart 2012 Op verzoek van GVH stond het onderwerp ‘Integriteit’ vanavond op de agenda van de raadscommissie. Aanleidingen waren de parkeerbonnenaffaire en de onregelmatigheden met de bouwvergunning van Intermezzo. Het had Mariska Sloot van GVH veel moeite gekost het onderwerp op de agenda te krijgen en het merkwaardige feit deed zich…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013