Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

57 publicaties gevonden.

 • Geen huizen maar hockey: een verstandig en moedig besluit

  14 maart 2012 Het college stelt voor deelgebied 4 Haren-Noord niet te ontwikkelen. De hockeyvereniging GHHC kan definitief op de velden aan de Oosterweg blijven. Het contract met de GEM-partners Geveke en Heymans wordt aangepast, het verlies wordt genomen en verrekend in de voorjaarsnota. een verstandig en moedig besluit, vindt de fractie van D66. …

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Bouwdossier Intermezzo: motie van D66 krijgt raadsbrede steun

  27 maart 2012 Na de raadscommissie van 13 maart, waarin burgemeester Fennema op lang niet alle vragen over het bouwdossier Intermezzo wenste te antwoorden (zie verslag op deze site), heeft de fractie van D66 zich gebogen over de vraag: hoe krijgen we helderheid over deze zaak, hoe zit het toch met de…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Rapport onderzoek Raadhuisplein/Haderaplein adviseert: het moet professioneler

  April 2012 Op donderdag 26 april werd het rapport van de onderzoekscommissie ‘Raadhuisplein/ Haderaplein’ gepresenteerd. Een gedegen, goed gestructureerd en helder geschreven rapport. Alle lof voor de onderzoekers René Valkema, Fokke Fennema en Bernard Prenger en het begeleidende bureau BING. De onderzoekers hebben de ‘papieren’ dossiers uitgebreid onderzocht. Digitaal onderzoek naar eventueel…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Reacties raadsfracties op rapport raadsonderzoek zeer verschillend

  22 mei 2012 Hoewel alle raadsfracties zeggen zich goed te kunnen vinden in de aanbevelingen van het rapport van de commissie Raadsonderzoek Raadhuisplein/Haderaplein, zijn de reacties op de conclusies uit het rapport zeer verschillend. Verscheidene raadsfracties maakten de commissieleden complimenten voor het onderzoek en voor het gedegen rapport. …

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • VVD en PvdA zeggen vertrouwen in wethouder Pek op

  24 mei 2012 Vandaag, 24 mei 2012, hebben de wethouders Kouwenhoven (VVD) en Sieling (PvdA) het vertrouwen in D66-wethouder Gerben Pek opgezegd. In Haren lijkt geen ruimte voor een visionair, democratisch, slagvaardig, communicatief wethouder. De reactie van respectievelijk Gerben Pek en van de fractie van D66 leest u hier: …

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Standpunt D66 in coalitieoverleg 2 juni 2012

  2 juni 2012 Vandaag, zaterdag 2 juni 2012, vond er overleg plaats tussen de fractievoorzitters van VVD, D66 en PvdA, over de situatie die is ontstaan, nadat de wethouders van VVD en PvdA het vertrouwen hebben opgezegd in hun collega van D66, Gerben Pek. Na overleg met fractie, steunfractie, bestuur en…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • VVD en PvdA durven oordeel van de raad niet af te wachten

  7 juni 2012 De raad is aan zet. Dat was ook het oordeel van VVD en PvdA na het coalitieoverleg van zaterdag, zie de reacties van deze partijen in de kranten. Toen, op zaterdag, stond de coalitie zelf helemaal niet ter discussie, alleen het ‘poppetje’ Gerben Pek. Maar kennelijk is men knopen…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • “Pek en veren”: open brief van een niet politiek betrokken inwoner

  7 juni 2012 Beste Gerben, Met stijgende verbazing en groeiende ergernis heb ik gisteravond de raadsvergadering bijgewoond. Het was een bevestiging van het beeld dat 'de politiek' in een volstrekt eigen wereld leeft en de traditionele partijen dat voorál zo wil houden. Jij bent, of beter was,…

  • Gepubliceerd op 19 december 2013
 • Prachtig burgerinitiatief redt zwembad

  20 juni 2012 Grote vreugde op de publieke tribune: zwembad Scharlakenhof is gered! Dankzij een prachtig gedegen plan van een initiatiefgroep, ontstaan uit de Zwemclub Haren. Initiatiefnemers Mark Schröder, Edwin Bakker en Frans Bakker en tientallen zwemmers en duikers waren bijzonder blij en opgelucht. Opgelucht omdat er maar liefst drie uur voor…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013
 • Vertrouwen is goed, transparantie is beter: onderzoek Rekenkamercommissie dossier Intermezzo, juli 2012

  12 juli 2012 Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2012 diende de fractie van D66 een motie in waarin werd gevraagd om enerzijds een onderzoek te starten dat duidelijkheid zou verschaffen rond het ‘dossier Intermezzo’ en dat anderzijds een leerzaam inzicht zou geven in de communicatie rond dit dossier en in de…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013