Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

64 publicaties gevonden.

 • Groninger D66’ers bespraken rapport visitatiecommissie

  18 mei 2013 Samenwerkingsverbanden hollen lokaal bestuur uit In ‘Spoorzicht’ te Loppersum kwamen donderdag ruim dertig D66’ers uit de Groninger Staten en gemeenteraden bijeen om van gedachten te wisselen over het rapport van de visitatiecommissie. Gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh en bijzonder hoogleraar gemeenterecht Hans Engels hielden een inleiding. Namens D66…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013
 • Onzorgvuldigheid troef bij vaststelling bestemmingsplan Haren-Noord

  28 mei 2013 Wat ter besluitvorming voor ligt: een bestemmingsplan dat aan alle kanten rammelt. Op de raadsagenda na een traject waarin het college veel onduidelijke en vaak tegenstrijdige informatie gaf, veel vragen half of helemaal niet beantwoordde. Een wethouder die voortdurend moet worden gesouffleerd door zijn collega’s en…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013
 • Woonplan: woningbouwbehoefte Hareners sluit niet aan bij werkelijke bouwplannen

  1 oktober 2013 De fractie van D66 heeft gisteravond het Woonplan goedgekeurd met de aantekening ‘uitsluitend als verplicht nummer voor de provincie’. D66 gelooft niet dat de gemeente de in het Woonplan opgenomen ambities kan waarmaken’. Hoe zit dat? Elke gemeente dient eenmaal in de tien jaar een Woonplan…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013
 • Gespreksavond in Gorechtkerk goed bezocht

  11 oktober 2013 Honderd belangstellenden waren naar de Gorechtkerk gekomen om mee te praten over de bestuurlijke toekomst van Haren. Deze avond, georganiseerd door D66 en VVD, op initiatief van de raadsleden Marjan Bachman en Hein Frima, verliep in een goede sfeer, met af en toe pittige discussiemomenten. Marjan Bachman verwelkomde de…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013
 • D66 wil Centrumkracht

  6 november 2013 Het gaat niet goed in het centrum van Haren. Iedereen kan zien dat er meer winkelpanden dan ooit leeg staan. En er zijn geluiden dat nog meer ondernemers de deuren gaan sluiten. Daarmee komen de economische en sociale functie van het centrumgebied zwaar onder druk te staan en komen…

  • Gepubliceerd op 18 december 2013
 • Bijdrage van D66 inzake herindelingsvoorstel

  25 november 2013 De fractie van D66 kan het voorstel in drie woorden samenvatten: een gemiste kans. Als het verleden ons iets leert dan is het wel dat grote beslissingen die niet kunnen rekenen op draagvlak bij de bevolking, ons blijven achtervolgen. De bouw van dit gemeentehuis, de bouw in Haren-Noord, verplaatsing…

  • Gepubliceerd op 26 november 2013
 • D66 stelt vragen over beveiliging persoonsgegevens

  18 november 2013 De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college over de beveiliging van persoonsgegevens in de gemeente Haren. D66 Haren wil weten in hoe het gesteld is met de bescherming van persoonsgegevens van de inwoners van Haren. Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SWZ.…

  • Gepubliceerd op 18 november 2013
 • Haren 2.0: college lijkt te meten met twee maten

  6 februari 2013 In november werd het wereldkundig gemaakt: de gemeente Haren ging werk maken van Haren 2.0. Ook de burgemeester vertelde het in zijn nieuwjaarstoespraak. "Haren 2.0 is voor het college een nieuwe manier van communicatie", zei hij, "met de lering van 2012 gaan wij voor Haren 2.0". Wat het precies inhoudt…

  • Gepubliceerd op 6 februari 2013
 • Gemeenteraad geeft zwembad faire kans: stichting kan van start

  29 januari 2013 Opnieuw werd in de raadsvergadering langdurig gepraat over de doorstart van zwembad Scharlakenhof. Het college had de raad een merkwaardig stuk gepresenteerd: de vraag of de raad de doorstart wilde, ja of nee. Maar dat besluit was in juni 2012 al unaniem genomen. Met kunst en vliegwerk en…

  • Gepubliceerd op 29 januari 2013
 • D66 in de gemeenteraad: terugblik op 2012

  28 december 2012 In de Harener gemeenteraad wordt D66 vertegenwoordigd door drie raadsleden en een plaatsvervangend commissielid. Waarmee hebben zij zich in 2012 zoal beziggehouden? Een terugblik op een boeiend, druk en zeer enerverend jaar. De fractie: veel overleg en bijzonder goede sfeer We kunnen rustig stellen dat…

  • Gepubliceerd op 28 december 2012