Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bezuinigen: hoe maakt D66 een keuze

28 juni 2011

Bij de behandeling van de voorjaarsnota werd door het college een overzicht van mogelijke bezuinigingsposten aangeboden. Ter kennisneming en om alvast de richting te bepalen.
Alvorens een oordeel te vormen wil de fractie van D66 de uitslag van de burgerraadpleging afwachten. Wethouder Theo Sieling kon melden dat de ze uitslag eind van de week bij de raad bekend zal zijn.
Vervolgens zal D66 de bezuinigingen vanuit een bepaalde visie bezien en van daaruit de keuzes maken.
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en streeft naar een overheid die terughoudend is in de bemoeienis met burgers. Maar ook in een overheid die burgers en organisaties die iets willen betekenen voor de samenleving, faciliteert en ondersteunt, mits de organisaties zich aan hun kerntaken houden. Niet een overheid die zelf het bedrijf is dat weet wat goed is voor de burgers, geen overheid die zelf de uitvoering van de franje van de samenleving ter hand neemt, die uitbreidt, opschuift, ons leven binnendringt met regeltjes die uitgaan van wantrouwen in plaats van vertrouwen.

D66 wil een overheid die zekerheid biedt over de uitvoering van haar kerntaken: goede dienstverlening, kwaliteit in het onderwijs, goed openbaar vervoer en een leefomgeving die schoon, duurzaam, in orde en veilig is. Dat zijn de onderwerpen die in een bezuinigingsronde bescherming genieten.
Ook de leefbaarheid van de kleine dorpskernen zal goed in het oog gehouden worden.
D66 wil een overheid die deze taken zo dicht mogelijk bij de burgers en zoveel mogelijk met de burgers organiseert en uitvoert. Een bescheiden, dienstbare overheid, die faciliteert en altijd zoekt naar verbinding met de burgers.
Dat zal de richting zijn bij het maken van de uiteindelijke keuzes.
Wat mogelijk nieuw beleid betreft, hebben wij begrepen dat we extra moeten bezuinigen willen we nog iets van nieuw beleid kunnen opstarten. D66 is er een voorstander van enige ruimte voor nieuw beleid, ook in crisistijd en als het daarvoor nodig is met mate extra te bezuinigen dan willen wij dat serieus overwegen.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018