Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 en CDA: Haren-Noord kan anders!

28 maart 2013

Zestig inwoners waren naar de Mellenshorst gekomen om met de fracties van D66 en CDA het alternatieve plan voor Haren-Noord te bespreken. In een plezierige, constructieve sfeer werden de plannen gepresenteerd en kritisch bekeken. Er was veel waardering voor de plannen en voor het feit dat twee politieke partijen gezamenlijk optreden.

Omslag in 2008
Sinds 2008 is de wereld veranderd en onvoorspelbaar geworden, de toekomst is ongewis. De woningmarkt zit op slot en als het verleden ons één ding heeft duidelijk gemaakt is dat het onverstandig is om plannen voor een lange termijn vast te leggen.
Het jaar 2008 bracht ook een omslag in het denken: er komt meer oog voor andere waarden dan groei en geld. De eigen verantwoordelijkheid, de samenleving, landschap, duurzaamheid en het welzijn krijgen meer gewicht op de waardenbalans.

De bouwplannen Haren-Noord
De bouwplannen Haren-Noord stammen uit een tijd waarin alom gedacht werd dat groei een voorspelbare en constante factor is. Dat is achterhaald: de economie is veranderd, de woningmarkt zit op slot, in Haren staan meer dan 300 huizen te koop en er is nog geen zicht op verbetering. Bovendien heeft de regionale monitor naar woningbehoefte het woningbouwcontingent van Haren drastisch naar beneden bijgesteld: 786 in plaats van de 1400 in 2003. Wil Haren méér bouwen, dan is instemming van de Provincie nodig. Het bestemmingsplan dat thans wordt voorgelegd -20 hectare, deels in kostbaar buitengebied, met 380 woningen in één keer bestemmen- hoort niet meer bij de wereld van na 2008.
Met die bouw en met alles wat nog buiten Haren-Noord op stapel staat, is Haren door het woningbouwcontingent heen! De RUG mag na 2020 een woonbestemming aanvragen voor het terrein van het Biologisch Centrum. Maar de kans dat daar dan nog huizen gebouwd mogen worden, is klein, waardoor een fantastische woonlocatie niet kan worden benut.

Het plan van D66 en CDA: kansen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen
D66 en CDA stellen voor om het voorgelegde bestemmingsplan te halveren: spaar het noordelijke deel van deelgebied 5 (buitengebied) en het zuidelijke deel van deelgebied 6 (gewaardeerd historisch groen). Bouw op de tien hectare, voornamelijk de voormalige voetbalvelden, 150 woningen, gefaseerd, maximaal veertig per jaar. En ga zo snel mogelijk met de RUG in gesprek met als doel een voor alle partijen aanvaardbare vorm te vinden waarmee in het Biologisch Centrum woningbouw kan plaatsvinden. Bouw vervolgens eerst op dat terrein en maak ondertussen weer nieuwe plannen, gebaseerd op de actuele woningbehoefte. Waar is op dat moment behoefte aan en op welke plek kunnen die woningen dan het beste gebouwd worden? Ingrijpend dure verkeersoplossingen zijn niet noodzakelijk, de Blauwe Ruiters kunnen blijven en de woonbeleving in het gebied zal winnen.

De waardenbalans
Er moet in Haren-Noord geld (terug)verdiend worden. De inkomsten zijn in de plannen van D66 en CDA de eerste vijf jaar minstens gelijk aan die uit de collegeplannen. De financiële balans daarna is afhankelijk van de onderhandelingen van de GEM-partners met de RUG. Er zijn meerdere concepten denkbaar waarin voor alle partijen een win-winsituatie kan ontstaan.
Maar er is in de plannen van D66 en CDA meer verdiencapaciteit: behoud van groen en buitengebied, betere verkeersspreiding, mooiere woonlocatie en vooral: maatschappelijk draagvlak. Haren is van de inwoners, niet van projectontwikkelaars. De gemeenteraad hoort de belangen van de inwoners te behartigen. D66 en CDA riepen de aanwezigen dan ook op de door hen gekozen volksvertegenwoordigers aan te spreken. Willen zij gehoord worden, dan is dat nodig, want het college heeft op 19 maart al besloten alle 135 zienswijzen ongegrond te verklaren en het plan zonder ook maar een enkele wijziging aan de gemeenteraad voor te leggen.

Wil Legemaat

Folder definitief 2

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018