Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 stelt vragen over beveiliging persoonsgegevens

18 november 2013

De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college over de beveiliging van persoonsgegevens in de gemeente Haren.
D66 Haren wil weten in hoe het gesteld is met de bescherming van persoonsgegevens van de inwoners van Haren. Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SWZ.

Uit het rapport “De Burger bediend in 2013”, dat afgelopen week door de inspectie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid werd gepresenteerd, blijkt dat slechts een klein percentage van de Nederlandse gemeenten voldoet aan de normen die zijn gesteld aan het omgaan met persoonsgegevens.

Van de 80 onderzochte gemeenten voldeden slechts 3 aan alle 7 door de Inspectie SZW getoetste normen. Maar liefst 36 van de 80 gemeenten voldeden aan 0 of 1 van de 7 normen. Slechts bij 30% van de gemeenten is bijvoorbeeld voldoende duidelijk wie er wel en niet gebruik mag maken van SUWI-net. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die de zaak goed op orde moeten hebben. Zeker als er met de decentralisaties op grotere schaal persoonsgegevens door gemeenten gebruikt gaan worden is het belangrijk dat dit goed geregeld is.

De gemeente Haren hoorde niet bij de 80 onderzochte gemeenten. De fractie van D66 wil ondermeer van het college weten of Haren voldoet aan de normen, of er een beveiligingsplan is en hoe vaak er gecontroleerd wordt.

Vragen over beveiliging persoonsgegevens binnen de keten van werk en inkomen

Haren, 18 november 2013

Geacht college,

Vorige week heeft de Inspectie SZW een alarmerend rapport uitgebracht over de manier waarop gemeenten omgaan met persoonsgegevens binnen de keten van werk en inkomen. Dat heeft betrekking op het SUWI-net, waarmee ambtenaren van gemeenten onder meer gegevens van het UWV, de Belastingdienst en het Kadaster kunnen inzien. Dat gaat bijvoorbeeld om uitkeringsgegevens, inkomensgegevens en opleidingsgegevens, maar ook zelfs om het banksaldo dat bekend is bij de Belastingdienst.

Uit het rapport blijkt dat gemeenten erg onzorgvuldig zijn met de toegang tot deze gevoelige persoonsgegevens. Van de 80 onderzochte gemeenten voldeden slechts 3 aan alle 7 door de Inspectie SZW getoetste normen. Maar liefst 36 van de 80 gemeenten voldeden aan 0 of 1 van de 7 normen. Slechts bij 30% van de gemeenten is bijvoorbeeld voldoende duidelijk wie er wel en niet gebruik mag maken van SUWI-net. Ook werden van 100 willekeurig gekozen bekende Nederlanders bij 13 van de 80 onderzochte gemeenten gegevens geraadpleegd, zonder dat daarvoor een goede reden werd gegeven.

Uiteindelijk zijn het de gemeenten die de zaak goed op orde moeten hebben. Zeker als er met de decentralisaties op grotere schaal persoonsgegevens door gemeenten gebruikt gaan worden is het belangrijk dat dit goed geregeld is.

De gemeente Haren behoort niet tot de 80 onderzochte gemeenten.

De fractie van D66 heeft de volgende vragen:

1. Voldoet de gemeente Haren aan de normen waaraan de Inspectie SZW toetst? Zo nee, welke maatregelen zijn genomen om dit te verbeteren?

2. Heeft de gemeente een adequaat beveiligingsplan?

3. Hoe zijn de autorisaties voor het SUWI-net geregeld?

4. Hoe vaak wordt er gecontroleerd op misbruik?

Hoogachtend,

de fractie van D66,

Wil Legemaat,
Marjan Bachman,
Gerben Pek

Bijlagen: het rapport ‘De burger bediend in 2013’ en de bevindingen van de Inspectie SZW

Burger-bediend-in-2013

Nota van Bevindingen – Veilig gebruik Suwinet

Gepubliceerd op 18-11-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018