Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 wil Centrumkracht

6 november 2013

Het gaat niet goed in het centrum van Haren. Iedereen kan zien dat er meer winkelpanden dan ooit leeg staan. En er zijn geluiden dat nog meer ondernemers de deuren gaan sluiten. Daarmee komen de economische en sociale functie van het centrumgebied zwaar onder druk te staan en komen we in een neerwaartse spiraal terecht. Die moet zo snel mogelijk worden omgebogen, want een goed functionerend, aantrekkelijk en gastvrij centrum is niet alleen voor ondernemers, maar voor alle Hareners van wezenlijk belang. Het centrum van Haren moet een ontmoetingspunt blijven waar het plezierig winkelen is! Daar hebben we allemaal belang bij en daar moeten we ons gezamenlijk voor inspannen.

D66 wil de krachten bundelen tussen ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren, de toeristische sector en de horeca met als doel het centrum gezamenlijk te versterken en gastvrij en levendig te houden. Hoe? Door het instellen van een officieel samenwerkingsverband onder de (werktitel) naam Centrumkracht. Een onafhankelijke non-politieke organisatie, die tussen en boven de partners staat en werkt vanuit het algemeen belang.

Voor het bijeenbrengen van de relevante partijen en het maken van een ontwikkel- en uitvoeringsplan voor Centrumkracht zijn financiële middelen nodig. Bij de begrotingsbehandeling op 7 november zal D66 een voorstel indienen om een bedrag van € 6000 vrij te maken voor een deskundige kwartiermaker van Centrumkracht die een initieel plan voor de toekomst van ons dorpshart gaat opstellen.

In tweede instantie zullen alle betrokken partijen moeten bijdragen aan de financiering van Centrumkracht.

D66 is ervan overtuigd dat Centrumkracht het dorpshart kan versterken. Een constructieve samenwerking tussen private en publieke partijen zal bovendien een stimulans zijn voor meer gezamenlijke initiatieven.

De fractie van D66

Wil Legemaat
Marjan Bachman
Gerben Pek

Tekst amendement met uitgebreide toelichting:

Amendement D66 kwartiermaker Centrumkracht 07-11-2013 def

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018