Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Duiding verkiezingsuitslag

6 maart 2010

Vrijdag 5 maart 2010 vond een bijeenkomst plaats in de raadszaal waar alle partijen de verkiezingsuitslag hebben geduid. De integrale tekst van D66 staat hieronder:

 

Het zal niemand verbazen dat hier drie heel gelukkige mensen zitten. 17,9% van de stemmen hebben we gekregen. Het beste D66-resultaat in Noord Nederland. Normaal scoort Haren 1,5 keer beter dan het landelijke D66-resultaat, maar dit keer was het bijna 2x beter dan landelijk. Wij schrijven dat op het conto van 4 jaar goede oppositie, een verkiezingsprogramma dat samen met veel organisaties en burgers in Haren is opgesteld, een goede campagne waarbij de burger centraal stond en een team van bevlogen kandidaten. Wij zien dit resultaat als een aanmoediging om ons voluit in te zetten voor de verwezenlijking van ons verkiezingsprogramma.

 

Dat GVH uit het niets op 2 zetels is gekomen, zien we ook als een duidelijk signaal. De burger vindt dat hij onvoldoende gehoord wordt, wil meer betrokkenheid, wil meer invloed, wil betere communicatie, wil betere uitleg. Dat vinden wij het belangrijkste signaal van deze verkiezingen: de burger wil gehoord worden en vertrouwen kunnen hebben in de politiek.
De coalitie heeft bijna 2000 stemmen minder gekregen dan 4 jaar geleden. Voor ons is dit een belangrijk signaal van de burgers dat het anders moet. De coalitie is in 2006 met veel ambitie begonnen aan een programma waar D66 zich inhoudelijk prima in kon vinden. D66 heeft waardering voor de ambities van deze coalitie. Maar dat de burgers het na vier jaar zo massaal laten afweten, geeft te denken. D66 ziet drie oorzaken:

1. de landelijke tendens, verlies voor PvdA en een terugval van GL naar landelijke proporties

2. in de loop van de coalitieperiode zijn we in economisch zwaar weer terecht gekomen en de meeste burgers kiezen voor een financieel terughoudend beleid

3. de wijze waarop de burger wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid is kennelijk niet de juiste geweest.

Wel willen we een compliment geven aan de CU, want zij hebben absoluut en relatief het minst verloren. Dat geeft maar weer eens aan hoe stabiel de CU is.

 

De VVD is de grootste geworden en gegeven de woelige tijden van de laatste tijd, vinden wij dat absoluut een compliment waard. Toch heeft ook de VVD een paar honderd stemmen verloren. Het CDA heeft ongetwijfeld last van de landelijke tendens, want aan de consequente manier van oppositievoeren en de actieve campagne kan het niet hebben gelegen.
Terugkijken is leerzaam, maar we zijn gekozen om ons met de toekomst bezig te houden.

We zijn blij dat veel partijen elkaar in de campagnetijd goed konden vinden op essentiële onderwerpen. Dus niet alleen op het gebied van burgerparticipatie waren alle partijen het steeds meer met elkaar eens, ook op het gebied van duurzaamheid. Van links naar rechts hoorden wij geluiden dat Haren dit de komende vier jaar als speerpunt moet zien, als een uitdagend aspect van de economische recessie. Allerlei ideeën zijn in campagnetijd geopperd en we hopen dat het nieuwe college daar ook invulling aan gaat geven. Ook op het gebied van jeugdbeleid en seniorenbeleid lijken meer overeenkomsten dan verschillen te bestaan. En er is geen enkele partij die wil bouwen in groene gebieden, laat staan voor leegstand. We hebben dus samen veel meer overeenkomsten dan verschillen. Dat zien we als een goede voedingsbodem voor de komende jaren.

 

Maar tegelijkertijd hebben we te maken met financieel zware tijden. Voor ons is daarom de uitdaging voor de komende vier jaar het vinden van een balans tussen enerzijds vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, omzien naar elkaar en het betrekken van burgers bij visieontwikkeling en plannen. En anderzijds het op orde krijgen en houden van de financiële begroting. Een balans tussen enerzijds geld verdienen met ontwikkeling van woningbouw, want dat is nodig, en anderzijds het behoud van landschap en natuur. Het vinden van deze balans zal niet makkelijk zijn. Maar continu zullen we deze moeten zoeken. En omdat de middelen beperkt zijn, worden we gedwongen creatief te zijn en zijn wij er van overtuigd dat we met elkaar ook alles in huis hebben om dit ook te kunnen. Wellicht dat er straks een college komt dat niet een  ruime meerderheid heeft. Maar als dat college een door de bevolking gedragen visie heeft en op inhoud het gesprek aan gaat met burgers en raad, dan zijn wij ervan overtuigd dat besluiten met ruime meerderheden genomen worden. Daar willen wij ons de komende tijd ook voor inzetten.

 

Gerben Pek

Wil Legemaat

Fokke Fennema

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018