Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gedane zaken met een prijskaartje

Gedane zaken: voetbalverplaatsing en nieuw gemeentehuis

1 november 2011

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober werden de raadsberichten besproken waarin het college de eindafrekening van twee hete Harener hangijzers presenteerde: de verplaatsing van de voetbalvereniging vv Gorecht en de bouw van het nieuwe gemeentehuis. In beide gevallen gedane zaken, maar nu de projecten zijn afgerond is het goed terug te kijken om de balans op te maken. In beide gevallen omstreden projecten, waar door D66 meer vraag- dan uitroeptekens bij zijn gezet.

Verplaatsing voetbalvelden vv Gorecht

De verplaatsing van de voetbalvelden heeft in totaal ruim 4.239.000 euro gekost. Het budget dat vanuit de GEM beschikbaar kwam voor de voetbal en voor de verplaatsing van de Blauwe Ruiters is daarvoor ingezet: totaal 3,1 miljoen. Wanneer alle kosten correct worden toegerekend, resteert er een eigen bijdrage van de gemeente van 1,2 miljoen, zo erkende wethouder Theo Sieling. Maar daarmee is de herhuisvesting van de Blauwe Ruiters en de ijsbaan nog steeds niet gerealiseerd. Gaat dat samen kosten wat ooit is geschat (elk 250.000 euro) dan moeten die kosten uit eigen gemeentemiddelen betaald worden. Aangezien het ooit daarvoor bestemde budget voor de voetbalverplaatsing is gebruikt, kun je stellen dat de verplaatsing van de voetbalvelden de gemeente zelf 1,7 miljoen euro gekost heeft.

Bouw nieuw gemeentehuis

Het meest interessant zijn de uiteindelijke jaarlasten. Want het besluit om een nieuw gemeentehuis te bouwen in 2006 is niet genomen op basis van een gelimiteerde bouwsom, maar op basis van de jaarlijkse lasten van verbouw of nieuwbouw. Het is interessant om de motie van juli 2006 erbij te halen, de motie die de grondslag werd voor het besluit te kiezen voor nieuwbouw. Deze motie noemt een maximaal jaarlastenbedrag van 468.000 euro. Dat waren op dat moment dezelfde jaarlasten als die van een verbouwd gemeentehuis. Nu worden ons de jaarlasten tot en met 2061 gepresenteerd en dat is schrikken: ook volgens de voordeliger voorzieningenmethode: minimaal 854.000 euro per jaar. Onze vraag aan het college: zien wij iets over het hoofd, kan het college ons uitleggen hoe het kan dat we op dubbele jaarlasten uitkomen? Burgemeester Fennema gaf uitleg. In de motie werd uitgegaan van de jaarlasten over het bedrag dat overbleef na aftrek van de te verwachten opbrengst van de ontwikkeling van het Haderaplein: zes miljoen. Dat is volgens Fennema geen goede methode, in elk geval niet volgens de voorschriften van 2011. Je moet op het gebouw zelf afschrijven en dat kost 12 miljoen. Wat blijft is de constatering dat de jaarlasten van nieuwbouw uiteindelijk twee keer zo hoog zijn als ze zouden zijn indien het oude raadhuis verbouwd was. En daar mag iedereen zijn eigen conclusies uit trekken.

 

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018