Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Geen huizen maar hockey: een verstandig en moedig besluit

14 maart 2012

Het college stelt voor deelgebied 4 Haren-Noord niet te ontwikkelen. De hockeyvereniging GHHC kan definitief op de velden aan de Oosterweg blijven. Het contract met de GEM-partners Geveke en Heymans wordt aangepast, het verlies wordt genomen en verrekend in de voorjaarsnota. een verstandig en moedig besluit, vindt de fractie van D66.

Bijdrage D66 in de raadscommissie 13 maart 2012

Dit is zo’n collegestuk waarvoor wij de vlag zouden willen uitsteken. In 2005 besloot de raad dat er niet gebouwd zou worden boven de Noorderzanddijk. In januari 2006 lag er een voorstel om de hockeyvelden daarheen te verplaatsen. Dat was lucratief, want de grond daar was of van de gemeente of van Geveke. Maar dat werd afgestemd, het college moest maar alternatieve gronden zoeken. Over het verhoogde prijskaartje (er moest grond gekocht gaan worden!) maakte niemand zich op dat moment druk. Wel bleef men de ooit verwachte opbrengst van de bouwgrond vrolijk meetellen. Bouwen in Haren-Noord is de raad altijd voorgesteld als iets dat de gemeenschap veel geld zou opleveren. Zo langzaamaan durf ik te stellen dat iedereen die in Haren-Noord een huis koopt, door de gemeenschap gesubsidieerd is. Zes jaar later is de woningbehoefte drastisch naar beneden bijgesteld. En alternatieve bouwgrond is nog nooit gevonden. Informeel is allang besloten dat de hockeyclub kan blijven zitten. Maar dat mocht je niet hardop zeggen, want dan dachten Geveke en Heijmans: ha, een bouwclaim, of: kassa. Het schrappen van een deel van de bouwplannen is, door de gemaakte afspraken in het verleden, een kostbare zaak. Maar het is overduidelijk dat wel ontwikkelen veel en veel duurder is. Het is in tijden van crisis met nog steeds geen perspectief op verbetering moedig en verstandig om je verlies te nemen. In dit geval is dat verliesnemen maar betrekkelijk: dit besluit beperkt juist het verlies. Complimenten aan wethouder Pek die in staat is geweest in goed overleg tot deze overeenkomst te komen met de ontwikkelaars. Natuurlijk is het jammer dat de bouwclaim moet worden opgelost met verdichting van deelgebied 5,6 en 1. Ook wij hebben een voorkeur voor ruime wijken en grote tuinen en dat was ook de afspraak binnen de regiovisie: Haren zou bouwen voor het dure segment. Dat was de wens van de regiovisie. Bouwen naar Harense maat is iets anders. Vergeleken met de verhoudingen op de Harener woningmarkt is bouwen na verdichting meer volgens de Harense maat dan de oorspronkelijke plannen. En qua verkoopbaarheid sluit het beter aan bij de behoefte van de markt. En zo dramatisch is het helemaal niet. We hebben de cijfers bekeken: zo klein worden de kavels niet en ruim tweederde van wat er komt valt in het dure en topsegment. Zolang het past binnen de DHE-kaders: prima. We hechten wel aan het halen van het aantal sociale woningen. Het belangrijkste is voor ons wel dat het oorspronkelijke uitgangspunt, het beeldkwaliteitsplan, leidend blijft, dat is bij verdichting belangrijker dan ooit.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018