Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gemeenteraad geeft zwembad faire kans: stichting kan van start

29 januari 2013

Opnieuw werd in de raadsvergadering langdurig gepraat over de doorstart van zwembad Scharlakenhof. Het college had de raad een merkwaardig stuk gepresenteerd: de vraag of de raad de doorstart wilde, ja of nee. Maar dat besluit was in juni 2012 al unaniem genomen.
Met kunst en vliegwerk en met hulp van wat artikelen uit de gemeentewet vond de burgemeester een oplossing: hij had de bevoegdheid om het gevoelen van de raad samen te vatten en het meerderheidsgevoelen, dat was dan het besluit. Mooi meegenomen voor de VVD was daarbij dat de fractie zich niet expliciet hoefde uit te spreken of men het zwembad wilde sluiten of een doorstart geven. Maar wie de woorden van de liberalen gehoord heeft, kan toch moeilijk geloven dat zij het zwembad nog een kans willen geven. Bernard Prenger (VVD) meende zelfs dat de doorstart van het zwembad gaat leiden tot de ondergang van de gemeente: de artikel 12-status zal erdoor bereikt worden. Opmerkelijk is dat we geen enkele VVD’er bezorgd hoorde zijn toen er meer dan 600.000 euro’s werden geschonken aan hockeyclub GHHC voor een volwaterveld, met een structureel onderhoudsbudget dat de subsidie aan de zwembadstichting overtreft.
Haren staat er financieel zeer beroerd voor, mede als gevolg van onverstandige beslissingen zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis en de verplaatsing van de sportvelden en veel te laat echt anticiperen op de verslechterde financiële situatie. Prenger ziet echter wel de splinter die ‘zwembad’ heet, maar niet de balk, opgebouwd uit onverantwoorde beslissingen uit het verleden, waarvoor zijn partij rechtstreeks verantwoordelijk is.

De bijdrage van D66:

In de raadscommissie hebben wij u de kans geboden het stuk van de agenda te halen, maar de coalitiepartijen kozen er toen nadrukkelijk voor het stuk toch op de agenda te laten, dus nemen wij nu de gelegenheid te baat om er nogmaals iets over te zeggen.
Het is heel mooi dat het college ons tussentijds op de hoogte houdt van vorderingen van projecten, maar dat had natuurlijk gewoon in een raadsbericht gemoeten en niet in een nieuw voorstel. Een raadsbesluit staat ongeveer gelijk aan de uitspraak van een rechtbank. Wil je de zaak heropenen, dan zul je met nieuwe feiten moeten komen. En dat kwam u niet, want die zijn er niet. Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst HOT zijn er nog voldoende momenten waarop getoetst kan worden of we op een verantwoorde weg zitten.
Het voorleggen van dit voorstel aan de gemeenteraad vinden wij op z’n zachts gezien merkwaardig. U negeert een unaniem genomen besluit van de gemeenteraad, u veroorzaakt grote maatschappelijke onrust en twee maanden vertraging in de uitvoering van de plannen.
En dat terwijl die plannen gewoon deugen en het initiatief van de stichting precies past in het gemeentelijk kantelingsbeleid van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: de verantwoordelijkheid terug naar de burgers, de overheid als faciliteerder en ondersteuner. Dat vergt een andere houding van de overheid: vertrouwen geven en loslaten. Ik verwijs nog maar weer eens naar uw eigen coalitieakkoord: vertrouwen in uitvoering. Laat dat eens zien naar de stichting toe en laat het ons eens zien door voluit te gaan voor de uitvoering!
Wij hebben een amendement opgesteld, samen met CDA en GVH, waarin wij de door u voorgestelde beslissing voor kennisgeving aannemen en daarmee juridisch elimineren en waarin wij u opdragen voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering.

PvdA en GL vonden ook geen aanleiding het eenmaal genomen besluit te heroverwegen. En daarmee was het meerderheidsgevoelen van de gemeenteraad van Haren dan samen te vatten als: GO, geef zwembad en stichting een faire kans.
De wethouder heeft toegezegd de HOT zo snel mogelijk te tekenen.
Hulde aan al degenen die zich al een jaar lang inspannen om dit mogelijk te maken.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 29-01-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018