Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gemeenteraad kiest voor andere bebouwingsvariant Haderaplein

19 oktober 2010

Eerste verkiezingsbelofte van D66 wordt werkelijkheid

Met een ruime meerderheid (14:3) koos de gemeenteraad maandagavond voor een andere bebouwingsvariant voor het Haderaplein. Alleen GL en CU wilden vasthouden aan de vorig jaar zomer met krappe meerderheid gekozen variant, die vooral gekozen werd vanwege de grootste verdiencapaciteit. Concreet betekent dat er nu enkele grondgebonden woningen aan de Hortuslaan zullen worden gebouwd en winkels met appartementen aan de zijde van de Brinkhorst en het Raadhuisplein. In overleg met een werkgroep van inwoners wordt gewerkt aan een basisplan. Daarna zullen enkele architecten worden uitgenodigd de plannen vorm te geven. De Harense bevolking zal vervolgens de gelegenheid krijgen zich uit te spreken over de plannen.
Hiermee is een wens van D66, CDA en VVD in vervulling gegaan: ontwikkeling van het dorpshart in Harense maat en kwaliteit, gebaseerd op een breed draagvlak.
Zoals bekend wordt het nieuwe gemeentehuis deels gefinancierd uit de opbrengst van de ontwikkeling van het Haderaplein. Die opbrengst zal, door de veranderingen op de huizenmarkt en de economische crisis, in alle varianten lager zijn dan eerder werd verwacht. Er zal een gat van 1,7 miljoen gedicht moeten worden. D66 heeft zich er, met VVD, CDA en GVH, voor uitgesproken dat dit geld niet op de burgers verhaald mag worden. Want, zo is enkele jaren geleden, toen tegen de zin van D66 de beruchte ‘knip’ in de bouwplannen (eerst het gemeentehuis bouwen en daarna het Haderaplein ontwikkelen) werd aangebracht, er is altijd beloofd dat de gevolgen van de knip niet uit de knip van de burgers betaald zou worden.

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018