Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Het zwembad en de wet van Murphy

12 januari 2012

Het zwembad en de wet van Murphy

Als de wet van Edward Murphy, in de betekenis van “Anything that can go wrong will go wrong” ergens van toepassing lijkt, is het wel op zwembad Scharlakenhof. De overeenkomst met Optisport mislukte, maar nog voor daar weloverwogen op geanticipeerd kon worden, bleek er een asbestprobleem in het ketelhuis. De raad stelde ruim een ton ter beschikking om dat probleem op te lossen. Terwijl de sanering volop aan de gang was, besloot een meerderheid van de raad dat er ruimte moest worden gegeven aan het particulier initiatief van de zwemvereniging. Een eenvoudige renovatie van het oude zwembad, in combinatie met een slimme exploitatieregeling zou misschien een mogelijkheid zijn om in Haren een betaalbare zwemvoorziening te houden. Hoop gloorde voor de zwemmers. Tot gisteren de mededeling kwam dat er ook boven de baden losse asbestdelen zijn aangetroffen en dat de sanering hiervan ruim het drievoudige gaat kosten.

De feiten
Bij sanering van asbest verplicht de asbestwet tot een onderzoek in aanpalende ruimten, zo luidt de verklaring van de gemeente. In de aan het ketelhuis grenzende zwembad is boven het schrootjesplafond een fikse hoeveelheid asbestgruis ontdekt, mogelijk los gebikt asbestcement dat ooit rond een buis heeft gezeten.
Het weghalen van dit asbest is een kostbare zaak, want het pafond kan niet worden belopen. Er zou zo’n 280.000 euro extra mee gemoeid zijn.

Raadsvoorstel
Eerdaags zal de gemeenteraad een raadsvoorstel ontvangen, waarin het college een voorstel doet hoe hier mee om te gaan. De raad zal moeten besluiten of er extra geld voor de sanering beschikbaar wordt gesteld en waar dat dan vandaan moet komen. Zolang dat besluit niet is genomen, zijn de huidige werkzaamheden in het ketelhuis stopgezet.

Verwarring
Om verwarring te voorkomen nog even over het stemgedrag van de fractie van D66
In verscheidene media (Harener Weekblad, Dagblad van het Noorden) zijn verwarrende berichten verschenen, klokken zonder bijpassende klepels zeg maar.
In het HW staat bv:
“Wethouder Theo Sieling wilde eerder al 100.000 euro ter beschikking stellen om de clubs te helpen elders onderdak te vinden. Zijn voorstel werd echter weggestemd door de oppositie met steun van D66, tijdens de gemeenteraad van december 2011. Alleen VVD en PVDA steunden Sieling.”
Dit bericht is feitelijk geheel onjuist. Het voorstel dat door VVD en PvdA gesteund werd bevatte de keus voor renovatie van de sporthal (zonder dat daar nog dekking voor is) en een keuzemogelijkheid: of 350.000 euro (waarvoor nog dekking gezocht moest worden) beschikbaar stellen, of 100.000 euro om te onderzoeken hoe zwemlessende kinderen en verenigingen elders ondergebracht kunnen worden. VVD en PvdA hebben gekozen voor de eerste optie (350.000 euro). Helemaal niemand heeft dus ingestemd met de 100.000 euro waarover het HW bericht.
In het Dagblad van vandaag staat dat de oppositie en D66 geld beschikbaar willen stellen voor een (nieuw) zwembad en VVD en PvdA niet. Ook dat is onjuist. De motie die door D66 gesteund werd, gaat uit van een bedrag van omstreeks 150.000 euro per jaar, terwijl VVD en PvdA zeggen op zoek te willen naar 350.000 euro structureel. Niemand die weet waar de bedragen vandaan moeten komen en het stemgedrag van D66 verklaarden wij al eerder zo: de motie biedt hoop, het collegevoorstel valse hoop.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018