Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Imagoschade? Ja! Maar door wie?

21 februari 2012

Een aantal maanden geleden werd Haren opgeschrikt door het nieuws dat al 10 jaar lang parkeerbonnen van bestuurders en ambtenaren werden verscheurd. Een van de wethouders maakte ook gebruik van deze ‘regeling’ en werd daar op aangesproken door D66-wethouder Gerben Pek. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het afschaffen van deze (ongeschreven) regeling. De(landelijke) pers dook hier op en roemde wethouder Gerben Pek hierom.
Op maandag 20 februari 2012 werd in de raad voor het eerst over deze ‘parkeerbonnenaffaire’ gesproken. Op een bizarre wijze. Er werd een motie van treurnis aangenomen. Aan het adres van… wethouder Pek. Hij zou de gemeente Haren imagoschade hebben berokkend. De motie repte met geen woord over het verscheuren van parkeerbonnen. Sprak daar dan ook geen waardeoordeel over uit. De boodschap doet er klaarblijkelijk niet toe. De pijlen zijn gericht op de boodschapper,die een motie van treurnis aan zijn broek kreeg. Ingediend door twee coalitiepartijen, PvdA en VVD, en gesteund door oppositiepartijen Groen Links en ChristenUnie.

Op een bepaalde manier hebben de indieners van de motie gelijk. Als wethouder Gerben Pek zijn collega-wethouder niet had aangesproken op diens gedrag, dan was dit niet in de openbaarheid gekomen en dan had Haren geen imagoschade geleden. Vanuit die (kronkel)redenering klopt het dat wethouder Pek een motie van treurnis aan zijn broek krijgt. Maar… had wethouder Gerben Pek zijn ogen en oren moeten sluiten?
Gedurende 10 jaar gebeurde het 0-4 keer per jaar dat iemand zijn of haar parkeerbon liet verscheuren. In het Dagblad van het Noorden werden in december twee mensen genoemd die hier ook aan mee deden. Een VVD’er en een PvdA’er. En juist deze twee partijen dienden de motie van treurnis in. Gesteund door twee partijen die samen met de VVD en de PvdA verantwoordelijk waren voor de boodschap – het verscheuren van parkeerbonnen.
Wij zijn blij dat wethouder Gerben Pek er niet voor koos mee te gaan in dit ‘gebruik’ en dat hij zijn collega-wethouder daarop aansprak. Dit vinden we ‘juist handelen’. Wij moedigen wethouder Gerben Pek dan ook aan dit te blijven doen. Wij vragen ons daarom ten zeerste af wie de gemeente Haren de meeste imagoschade berokkent: degene die verantwoordelijk is voor de boodschap of de boodschapper.
Om van de imagoschade door de beschamende vertoning in het raadhuis gisteravond maar te zwijgen.

De fractie van D66, Haren
Wil Legemaat
Fokke Fennema
Marjan Bachman
Oscar Keet

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018