Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inspreker vat bestuurscrisis samen in treffende motie van treurnis tegen VVD en PvdA

19 september 2012

Inspreker Zacharias de Langen leverde gisteravond een treffende bijdrage aan het debat over de bestuurscrisis in Haren. Hij gebruikte een middel dat de gemeenteraad ten dienste staat om treurnis uit te spreken over de gang van zaken uit te spreken: de motie van treurnis. De inhoud spreekt voor zich:

Geachte raadsleden,

Ik wil u graag deelgenoot maken van de motie van treurnis die ik geheel op eigen gezag en zonder last van ruggespraak zal doen. Een motie van treurnis is zoals u weet een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Deze motie heeft, net als alle andere moties geen bindende kracht, maar is wel gericht tegen de fractieleden van VVD EN PvdA.

Als eerzaam burger sinds 1985 woonachtig in Haren betreur ik het ten zeerste dat een meerderheid van u een bewezen bekwaam bestuurder gaat ontslaan op gronden die niet goed zijn uit te leggen en waarbij de verantwoordelijken van VVD en PvdA huize ook nagelaten hebben die te verduidelijken.

Het feit was dat er spanningen in de samenwerking tussen drie wethouders bestond.

Dit ging niet gepaard met onenigheid over het college-akkoord tussen partijen.

Het was dus een oplosbaar probleem als men bereid was dat op te lossen. Blijkbaar was die wil er niet. Een vrij onnozel conflict met bepaalde urgentie waarvan wij vandaag net drie minuten geleden vernamen dat er nog geen besluit is genomen.

De oorzaak van die onwil ligt naar mijn smaak in de verschillen in politieke stijl: Open versus gesloten, transparant versus ondoorzichtig, nieuwe versus oude politiek. Het heeft alles te maken met de manier waarop de collegepartijen denken over democratie. Het denken van VVD en PvdA vanuit hun jarenlange bestuurscultuur is een slechte vorm van particratie, partijen hebben de macht. Macht, eerzucht, ambitie lieten zich gelden. Goed luisteren naar de burgers is een van de beste eigenschappen van de huidige wethouder Pek en dat hebben de burgers blijkens allerlei vormen van informele inspraak goed begrepen.

Wij moeten ons in Haren dus ernstig zorgen maken over de nabije toekomst. Democratie is niet vanzelfsprekend en moet elke dag bevochten worden. Zolang de cultuur van de dominerende partijen VVD en PvdA niet verandert, zal er geen sprake zijn van transparante en open communicatie met de burgers en zal het democratisch ideaal in deze kleine gemeenschap nog ver te zoeken zijn.

Ik betreur het ten zeerste dat overigens weldenkende mensen blijkbaar zo blind zijn door de balk in hun eigen oog. Wel de splinter zien in andermans oog, maar niet de balk in het eigen oog! Hoe huichelachtig kan men politiek bedrijven? Mag ik u oproepen deze motie van treurnis over te nemen!

Z.J. de Langen

Gepubliceerd op 19-09-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018