Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inwoners: geen bouwplan zonder bijbehorend verkeersplan

21 november 2012

Op nadrukkelijk verzoek van D66 en enkele andere partijen werd gisteravond een Ronde Tafelgesprek (RTG) gehouden over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), dat in januari op de raadsagenda komt. Feitelijk was de inwoners beloofd – en zo wordt het ook in het bewuste GVVP toegezegd– dat de gemeente een informatiebijeenkomst zou organiseren voor inwoners, voordat het stuk naar de raad zou gaan. Maar het huidige college leek inspreken tijdens raadscommissievergaderingen voldoende burgerparticipatie. Reden waarom D66 heeft gevraagd een RTG te organiseren waar raadsleden in gesprek kunnen met vertegenwoordigers van verscheidene belangengroeperingen en met inwoners over het GVVP. Aan de uitnodiging werd flink gehoor gegeven, ook de publieke tribune was goed gevuld. Voor de raadsfracties is het belangrijk te weten wat de inwoners van plannen vinden, temeer daar veel inwoners waardevolle expertise en adviezen kunnen bieden. Vertegenwoordigers van de buitendorpen, VVN, scholen, hulpdiensten, fietsersbond, ouderenbonden en het Regiocomité namen aan de discussie deel.

De belangrijkste punten die de aanwezigen naar voren brachten:
1. Verkeersafwikkeling en -ontsluiting horen een integraal onderdeel te zijn van elk bouwplan. Je bouwt pas een woning op een perceel zonder uitrit, als die uitrit geregeld is. Je hebt niets aan pan als je geen fornuis hebt. Er zou geen enkel bouwplan aan de gemeenteraad mogen worden aangeboden, als er niet als vast onderdeel een bijbehorend verkeersplan bij geleverd wordt. En er dient altijd tegelijkertijd een bijbehorend financieel kader te worden aangeboden.
2. Met de bouwplannen in Haren- Noord is een goede Oost-Westverbinding Kerklaan-Rijksstraatweg onontbeerlijk.
3. De bouw van een nieuwe school voor het Zernike College maakt een Oost-Westverbinding voor fietsers dringend gewenst.
4. Het vaststellen van een GVVP geeft geen enkele garantie dat de plannen ook worden uitgevoerd. In het GVVP van 2005 staan belangrijke zaken over het terugdringen van doorgaand verkeer in Glimmen, maar daar is niets mee gedaan.
5. Het deelplan Veilige schoolomgevingen gaat over basisscholen. De beide scholen voor voortgezet onderwijs willen graag aandacht en prioriteit voor de verkeersveiligheid van hun leerlingen.
6. Het GVVP is een mooi en evenwichtig plan voor fietsers en ALS alles uitgevoerd wordt wat er in staat mag Haren zich ‘het fietsdorp van het jaar noemen’. Al zou er nog wel aandacht moeten komen voor fietsparkeerbeleid, want dat ontbreekt in Haren volledig.
7. Ouderen en kinderen hebben veel moeite met het Shared Space-concept en met het verkeersgedrag in 30 km zones.
8. Het verkeer mag dan volgens de cijfers wel veiliger zijn geworden (de vraag is ook nog of die cijfers wel betrouwbaar zijn, want er worden veel ongevallen niet geregistreerd), maar het onveilige gevoel is toegenomen, met namen bij ouderen en kinderen. Het subjectieve gevoel van onveiligheid is dus toegenomen en daar moet aandacht aan worden besteed.
9. Voor de hulpdiensten is een tweede autotunnel onder het spoor dringend gewenst, dit in verband met aanrijtijden. Hulpdiensten zijn niet gecharmeerd van veel verkeersremmende obstakels, zij houden van een goede doorstroming.
10. Inwoners hebben grote zorgen over de toenemende verkeersdruk in Haren-Noord. Landbouwwerktuigen kunnen op spitstijden niet meer de weg op, scholieren lopen veel gevaar.
11. Er dient aandacht te zijn voor verkeerseducatie, dat heeft invloed op het verkeersgedrag.
12. De buitendorpen ervaren weinig problemen. De Rijksstraatweg in Glimmen is daar een grote uitzondering op: veel doorgaand vrachtverkeer. Dat zou moeten worden aangepakt.

Deze avond maakt duidelijk dat de inwoners en belangenorganisatie graag meepraten over belangrijke onderwerpen en dat hun inbreng zeer waardevol en belangrijk is. D66 zal zich blijven inspannen om inwoners zoveel en zo vroeg mogelijk te betrekken bij gemeentelijke plannen.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 21-11-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018