Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Liever voor de muziek uit dan achter de feiten aan lopen

27 september 2011

Een week geleden gaf D66-wethouder Gerben Pek in een interview in Haren de Krant zijn persoonlijke mening over de zelfstandigheid van Haren. Het was de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok: media van allerlei kanten doken er bovenop en verscheidene raadsfracties reageerden alsof een leger wespen op hen was neergestreken.
Wat de media betreft vallen vooral de journalisten van het Dagblad van het Noorden op, die zich als Groningers het meest lijken te storen aan het feit dat de voorkeur van Gerben Pek uitgaat naar nauwere banden met Tynaarlo. Een voorkeur voor Drenthe boven Groningen! En dat terwijl Haren voor het gevoel van de Groninger journalisten al voor driekwart bij de stad Groningen hoort, alleen het ophalen van het paspoort hoeft nog te worden geregeld.
Jacqueline van Duinen (GL) geeft blijk van een ontroerende bezorgdheid over het voortbestaan van de coalitie. “Het is dan ook de vraag of een dergelijke dissidente opstelling het goed functioneren van het college nog wel mogelijk maakt” staat er in haar verklaring. Dissident, uit welke periode kennen we dat woord ook al weer?
Ton Sprenger (PvdA) had maar liefst zes indringende vragen voor het vragenuurtje. In zijn optiek reikt de invloed van de persoonlijke mening van Gerben Pek zo ver dat Haren zich misschien al moet terugtrekken uit allerlei samenwerkingsverbanden met Groningse instanties en heeft Pek met zijn particuliere uitlatingen het vertrouwen tussen Haren en Tynaarlo geschonden. Ook wilde hij weten of de fractie van D66 het standpunt van de wethouder deelt. Kennelijk is Sprenger niet op de hoogte van de regels van het dualisme: fractie en wethouder bepalen elkaars agenda niet en zijn over en weer ook niet verantwoordelijk voor elkaars uitspraken. Burgemeester Fennema gaf dan ook aan dat hij de vraag wel kon stellen, maar geen antwoord hoefde te verwachten.

Wat een opwinding! Helemaal in de lijn met wat de fractie van D66 vanaf het begin van deze raadsperiode heeft ervaren: de zelfstandigheid van Haren ter discussie stellen is als vloeken in de kerk. Bij de eerste gesprekken over de ontwikkeling van een visiedocument, een jaar geleden ongeveer, was het zelfs onbespreekbaar. Alsof het onheil te keren was door het niet te erkennen. Ondertussen heeft de provincie de opvatting dat er in de provincie Groningen eigenlijk maar plaats is voor acht in plaats van drieëntwintig gemeenten , vindt de landelijke overheid dat gemeenten met minder dan vijftigduizend inwoners geen bestaansrecht hebben en dat provincies moeten fuseren en is in de laatste miljoenennota te lezen dat er veel minder geld beschikbaar komt voor provinciaal en lokaal bestuur. Dit nog los van de inhoudelijke noodzaak, door de stroom gedelegeerde overheidstaken, waar kleine gemeenten nauwelijks voor zijn toegerust.

Wat de fractie van D66 inhoudelijk vindt van gemeentelijke herindeling, hoe, wanneer en met wie, zal blijken in de openbare discussie over de visie op Haren. Dat is de keus en de stijl van de fractie.
Gerben Pek heeft zijn eigen keus gemaakt en neemt daarvoor ook de verantwoordelijkheid.
Inhoudelijk is de fractie van D66 het volledig met Gerben Pek eens dat het gemeentebestuur op alle niveaus moet nadenken over en anticiperen op de ontwikkelingen. Struisvogelpolitiek is lang genoeg bedreven en heeft de discussie in Haren zelfs op een achterstand gezet, zo concluderen wij uit de reacties op de uitlatingen van Gerben Pek. Prima dat de discussie op gang komt en voor de fractie van D66 is het goed om vóór de bespreking van het visiestuk een idee te hebben van de mening van de burgers. Alle lof daarom ook voor het initiatief van GVH om een discussieavond over dit onderwerp te organiseren.
De fractie van D66 is blij dat de discussie is aangezwengeld, want dat geeft Haren de gelegenheid om zelf de regie te houden. Liever voor de muziek uit dan achter de feiten aan lopen!

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018